صورت جلسه یکصدو پنجاهمین شورای اسلامی شهرکاشمر
 • شماره جلسه :یکصدوپنجاهمین    تاریخ 95.8.25                      ساعت شروع:  18          خاتمه 21

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر     

   

                                      

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

  ردیف

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد.  در ادامه  مهندس حسینی رئیس محترم شورای شهر، به اعضای شورا خیر مقدم گفتند وپیشاپیش فرا رسیدن اربعین حسینی را تسلیت گفتند.

  پیرو یکصدو چهل ونهمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر در خصوص ارائه سوالات اعضای محترم شورای شهر از  مسائل، مشکلات و ایراداتی که  از مجموعه شهرداری و شخص شهرداردارند . ابتدا آقای مهندس حسینی موضوعاتی را مطرح و سولاتی که به دبیرخانه شورای شهر واصل شده بود                                  منجمله: خرید موزائیک وسنگها، هزینه نصب                          موزائیک وسنگها، بلاتکیلف ماندن خیابان خرمشهر جنب استادیوم ورزشی ، پروژه میدان ورودی شهر ، نحوه بکارگیری نیروهای قراردادی ،هزینه کرد  میدان ورودی شهر  قرائت نمودند وآقای مهندس سلیمانی شهردار محترم  نیز به تک تک سوالات  پاسخ کاملی را بیان کردندو دراین خصوص     بحث وتبادل نظرهایی بعمل آمد. نهایتا مقررشد چنانچه اعضای محترم شورا موارد و موضوعات دیگری را نیز مد نظر دارند می توانند برای جلسات آتی شورای شهرطبق مقررات وایین نامه  ها موضوعات را کتبی گزارش نمایندتا بررسی و اتخاذ  تصمیم شود.دراین راستا مقرر شد کمیته ای متشکل از تعدادی از اعضای محترم شورا  آقایان ( خباززاده ،  مازنی ، حاج آقای خزاعی و خانم پالایی)  جهت بررسی   در صورت نیازتشکیل و اقدامات مقتضی را    مبذول نمایند

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

   

   

  1

  پیشنهاد شهرداری کاشمردرخصوص انجام عقب نشینی مدرسه علمیه حاج شیخ به مساحت یک متر و ایجاد فضای سبز در یک مترباقیمانده  توسط شهرداری مطرح شد ومورد موافقت قرارگرفت.درخصوص استفاده اساتیدمدرسه از پارکینگ ترشیز  تا زمان اجرای طرح و پرداخت ماهیانه مبلغ 000.500.3 ریال توسط شهرداری  به  پارکینگ ترشیز تا تاریخ این صورتجلسه موافقت  و از این تاریخ به بعد مخالفت گردید  

   

   

  2

  پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص حسابرسی سال 94 مطرح شد با توجه به استعلامهای بعمل آمده از مؤسسات حسابرسی با انجام حسابرسی شهرداری وشورای شهر با مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگادتدبیرموافقتشد.                                                                                                                                           

   

   

  3

  پیشنهاد شهرداری کاشمردرخصوص تخفیف 50 درصدی  قبض نوسازی  منزل قدیمی مرحوم رحیمی کریزی مطرح شد ومورد موافقت قرار گرفت

   

   

  4

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به درخواست اداره محترم ثبت احوال درخصوص تخفیف 20 درصدی در قبض نوسازی ( عرصه ملک)  مطرح شد با توجه به عقب نشینی دیوار مشرف به میدان   مورد موافقت قرار گرفت.

   

   

  5

  پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص  تقاضای خانم شکوفه نجفی مقدم مستأجر واحد 214 مجتمع تجاری شهرداری که مبلغ 000.791.7 ریال اجاره معوقه دارد و تقاضای واگذاری دکوراسیون به شهرداری را درقبال مبلغ بدهی  مطرح شد  با پیشنهاد مذکور مخالفت گردید.

   

   

  6

  پیشنهاد شماره شهرداری درخصوص کمک به برگزاری هجدهمین جشنواره سوگواره تعزیه مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت  که شهرداری همچون سنوات گذشته هزینه برگزاری یک شب را تامبلغ سی میلیون ریال ازمحل اعتبارات مربوطه انجام دهد

   

   

  7

  صورتجلسه مشترک کمیسیونهای عمران ، توافقات وشهرسازی شورای اسلامی  شهر کاشمر مطرح شد وبه شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

  1.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به تصویر قرارداد مشارکتی اجرای فضای سبز پروژه 192 واحدی تعاونی مسکن بسیجیان مطرح شدمقرر شد ابتدا برآورد   هزینه شود که احداث پارک تا به بهره برداری برسد چقدر هزینه در بر خواهد داشت. سپس  50% را شهرداری متقبل شود و کار نیز توسط شهرداری انجام شود و50% دیگر نیزتوسط شرکت تعاونی  به شهرداری در قالب وجه نقد، زمین ، یا واحد ساختمانی پرداخت  وتهاتر شود

  2.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به  درخواست موسسه خیریه اباصالح المهدی (عج) مبنی بربخشودگی بدهی اقای محمود مرادی بابت اجاره راهرو به مساحت 12 متر مربع مطرح شد مقرر گردید  از ابتدای قرارداد تا قبل از واگذاری آن به اباصالح وصول گردد واز زمانیکه در اختیار اباصالح المهدی(عج) بوده با بخشودگی             موافقت شد

  3.   پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص  تقاضا ی خانم پوران دخت  هاشمی مالک ملک سه دانگ پلاک ثبتی  2878 الی 2880 شهر بخش یک واقع در 17 شهریور 11 که سه دانگ بصورت منزل قدیمی مستقل   بهره برداری میگردد و درخواست پروانه ساختمانی از شهرداری دارد مطرح شد مقررشد چنانچه قرار است  بابت عقب نشینی امتیازی داده شود                                 پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص سهم مشاع از پلاک ثبتی 237.3027 اقای مجید اکبرزاده که جهت افراز ملک به شهرداری مراجعه و ملک از ضلع شرق در مسیر معبر خرمشهر واقع بوده و مساحت ملک به متراز 170 متر مربع بوده ومساحت 70مترمربع در معبر    واقع میباشد ومالک درخواست درنظر گرفتن مساحت فوق در قدرالسهم ماد ه 101 شهرداری  وتهاتر این دو مورد با یکدیگر رادارد  مطرح شد     با توجه  باینکه مالک جهت معبر امیتاز   می خواهد با احتساب 75/43 درصد محاسبه   و تهاتر شود.

  5.   پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به قرارداد برون سپاری خرید املاک مورد نیاز شهرداری فی مابین شهردار واقای محمود حسین پور  قاینی  مطرح شد با پیشنهاد مذکور موافقت نگردید

  6.    پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به دو برگ                                 توافقنامه فی مابین شهرداری وآقای مسعود حسابی مبنی بر بازگشایی خیابان 20 متری ضلع شمال امامزاده                                      سیدحمزه (ع) و واگذاری 1336 متر مربع  به ارزش هر متر مربع 000.250.2 ریال که قسمتی از ان  از پلاک ثبتی ششدانگ بوده  وقسمتی از ملک مشاع  پلاک ثبتی  میباشد در قبال  آن شهرداری نسبت به تجاری نمودن مساحت 500 متر مربع از باقیمانده  پلاک اقدام نمایدمطرح شددر صورتی که آقای حسابی با هزینه خود  یک راه عبور حداقل  شش متری جهت زمین مورد معامله  خریداری نماید که به                                                         خیابان دسترسی   پیدا نماید وشهرداری بتوانداز زمین استفاده بهینه نماید موافقت گردید.

  بقیه حقوقات شهرداری طبق مقررات محاسبه و       وصول شود

  7.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به توافقنامه فی مابین شهرداری واداره بیمه خدمات درمانی  درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101 اصلاحی   قانون شهرداریها جهت تفکیک پلاک اصلی واقع  درخیابان امام خمینی (ره) 14 به مساحت  7925.31 متر مربع و از قرار هر متر مربع به مبلغ 000.500.6 ریال  مطرح شد. ومور موافقت قرار گرفت

  8.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به توافقنامه  فی مابین شهرداری وآقای  محمدموذن بشرویه  درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101 اصلاحی    قانون شهرداریها جهت تفکیک پلاک اصلی واقع    درخیابان تیر،   انتهای تیر   ، حاشیه – به  مساحت  135   متر مربع و از قرار هر متر مربع به مبلغ 000.700.3 ریال     مطرح شد. ومورد       موافقت  قرار گرفت

  9.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به توافقنامه    فی مابین شهرداری وخانم صغری علی نیا   درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101 اصلاحی   قانون شهرداریها جهت تفکیک پلاک 8535 و  118833027 اصلی واقع  درخیابان ظهوری ترشیزی – نبش ظهوری ترشیزی 10  به مساحت  4808/16 متر مربع و از قرار هر متر مربع به مبلغ 000/500/2 ریال  مطرح شد. ومورد موافقت    قرار گرفت

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 | 2 ماه پیش