صورتجلسه یکصدوپنجاه ویکم شورای اسلامی شهرکاشمر
 • شماره جلسه :یکصدوپنجاه یکمین    تاریخ 95.9.2                       ساعت شروع:  18          خاتمه 21

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر     

                

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد.   در ادامه  مهندس حسینی رئیس محترم شورای شهر، به اعضای شورا وخبرنگاران خیر مقدم گفتند.

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

  1

  پیشنهاد شهرداری کاشمردرخصوص تقاضا آقای اکبرپور برنده نفر اول مزایده  واگذاری محل احداث وراه اندازی ویتامین سرا در بلوار سیدمرتضی  که از انعقاد قراردادانصراف داده و تقاضای استرداد سپرده خود را دارد مطرح شد مقررشد شهرداری در این خصوص طبق مقررات وآیین نامه مالی شهرداری عمل شود

   

   

  2

  نامه سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان کاشمر درخصوص تقاضای مساعدت  به برگزاری مسابقه بزرگ دوچرخه سواری کشوری به میزبانی شهرستان کاشمر بمناسبت سالگرد شهادت ایت ا..مدرس مطرح شد با نظرمساعد اعضای شورا،  مقررشد شهرداری پیشنهاد مالی خود  را در این خصوص  به شورای شهرارسال نماید

   

   

  3

  نامه فرمانداری محترم  شهرستان کاشمر منضم  به یک نسخه صورتجلسه کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی  شهرکاشمر  دررابطه با بندهای از                     یکصدوچهل وهشتمین صورتجلسه شورای اسلامی مطرح شد.

  درخصوص بند پنج:  مقررشد شهرداری پیشنهاد خود را به شورای شهر ارسال نماید

  درخصوص بند سه مصوبه : همانطوریکه که درمتن مصوبه مشخص شده مقررگردیده نامه امام جمعه محترم ومسئول ستاد مردمی اربعین حسینی  به کمیسیون فرهنگی - اجتماعی  شورای شهر ارسال تا پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون فرهنگی موضوع مجددا در جلسه رسمی  شورای شهر  مطرح شود لذا بیان ارائه توضیحات وتعیین حقوقات شهرداری  قبل از مشخص شدن موضوع ( صورتجلسه کمیسیون فرهنگی –اجتماعی)  هیچ جایگاهی  ندارد. 

  v  (لازم به ذکراست تصمیمات شوراها نباید مخالفت موازین اسلام وقوانین کشور باشد و قانون اساس دو قید را برمصوبات شوراهابرشمرده است یکی عدم مخالفت با موازین اسلام و دیگر عدم مخالفت با قوانین کشور و ماده 80 قانون شوراها نیزمغایرت مصوبات با قوانین و مقررات کشور و خارج بودن از حدود وظایف واختیارات را موجبات اعتراض مقامات صالح دانسته است و استناد به متون دیگر وجاهت قانونی ندارد. )

   در خصوص بندهای چهار و هشت صورتجلسه کمیسیونهای مشترک : مقرر گردید  شهرداری  وفق بند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر عمل نماید

  درخصوص بند هفت:  مقررشد در خصوص پاراگراف بند هفت صورتجلسه  شهرداری وفق مصوبات قبلی شورای                 شهر عمل نماید.

   

   

  4

  نامه فرمانداری محترم  شهرستان کاشمر منضم  به یک نسخه صورتجلسه کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی  شهرکاشمر  در رابطه با بندهای از یکصدوچهل وهفتمین صورتجلسه شورای اسلامی مطرح شد.

  درخصوص بند یک مصوبه (پاسخ صورتجلسه کمیته انطباق  موضوع بند 9 ا زیکصدوچهل وچهارمین صورتجلسه شورا): اجاره اموال شهرداری با توجه به سقف پایین مورد اجاره (واگذاری میدان بارقدیم جهت ایجاد کارگاه تولید فرش دستباف ) و تعیین آخرین حد نصاب معاملات  از وظایف واختیارات شورای شهرمیباشد.

  درخصوص بند هفده مصوبه : اخد  بهره بانکی باستناد قانون رفع موانع تولید، ماده 59 :( درپرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی ویا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود ) میباشد

  در خصوص بند4 صورتجلسه: شهرداری ماده 13 آیین نامه مالی را رعایت و استعلامهای قانونی را از مراجع ذیصلاح اخذ نماید .ضمنا چنانچه سرمایه گذاران محترم  حاضر به کار مشارکتی باشند می توانند در قالب اجرای کار بصورت مشارکتی با شهرداری تفاهم نامه را تنظیم و موضوع را جهت بررسی به شورای شهرارسال نمایند

  درخصوص بند پنج : همانطوریکه در مصوبه قید شده مقررشده جلسه ای مشترک به نمایندگان  مربوطه جهت اخذ نظرات  بعمل ایدکه بعداز تشکیل جلسه ، مصوبات کمیسیون مجددا در جلسه شورای شهر طرح و وفق قانون  مصوبه شورای شهر  طی صورتجلسه جهت بررسی نحوه اجرای مصوبه  به فرمانداری محترم ارسال خواهد شد.

  درخصوص بند شش مصوبه : مقررشد پیشنهاد شهرداری و محل تامین اعتبار اخذ شود

  درخصوص بند هفت ،   هنوز مصوبه ای صورت نگرفته که  شهرداری وفق بند هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر عمل نماید.

   

   

  5

  پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به تقاضای مسئول محترم دفتر خبری صداوسیما موضوع ( بند هفت از سی وهشتمین صورتجلسه شورای شهر )درخصوص  تمدید دفتر خبری صدا وسیما مطرح شد با تمدید یکسال دیگر با همان شرایط قبلی موافقت شدمشروط باینکه طی یکسال نسبت به اخذ مجوزات قانونی اقدام نماید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

   

  6

  پیشنهاد شهرداری درخصوص ملک اقای محمدرضا ارجمند مالک ملک مسکونی بصورت سهم مشاع از پلاک ثبتی  بخش یک واقع در ضلع جنوب  پارک بسیج نبش معبر که درسال 90 جهت سهم مشاع و طبق قانون وضعیت املاک ( پروانه ساختمانی اخذ که با توجه به درمسیر معبر بودن سهم مشاع (28مترمربع) در پروانه اخذ شده این موضوع قید که برابر قانون مالک ملزم به رعایت براصلاحی در زمان اخذ پروانه واحداث بنا میباشد که درحال حاضر مالک نسبت به رعایت قانون اقدام نموده و براصلاحی را رعالیت کرده است و اقدام به بازگشایی درب ضلع غربی نموده که برابرقانون مشمول عوارض  میگردد و پی پس از اخذ رقم کارشناس رسمی مبلغ عوارض فوق 000.550.134 ریال میگردد                        مطرح شد.مقررشد طبق مصوبه قبلی شورای شهر ودستور وقت معاونت محترم شهرداری عمل شود ضمنا چنانچه نامبرده ساخت وساز انجام داده و دادن تراکم دیگرمیسر نمی باشد مبلغ میزان تراکم تعلق گرفته محاسبه و از بدهی ایشان کسر گردد.

   

   

  7

  نامه آقای شاهین بلوریان درخصوص افزایش مدت  جهت سرمایه گذاری دراحداث استخر روباز آب گرم  به مدت 50 سال مطرح شد با توجه نامه فرمانداری محترم (کمیته انطباق) و تاکید بر رعایت ماده 13آیین نامه چنانچه سرمایه گذاران محترم  حاضر به کار مشارکتی باشند می توانند در قالب اجرای کار بصورت مشارکتی ، با شهرداری تفاهم نامه را تنظیم و موضوع را جهت بررسی به شورای شهرارسال نمایند

   

   

  8

  باستناد بند ده از چهل ویکمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر(مبلغی که بعنوان تنخواه دراختیار شهردار محترم است )مقررشد جهت پرداخت موارد خاص به  تشخیص آقای مهندس سلیمانی شهردار محترم عمل شود.

   

   

  9

  نامه سرپرست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان کاشمر در رابطه با تقاضای مساعدت به تیم منتخب رزمی  جهت شرکت در مسابقات کشور هندوستان مطرح شد.

   مقررگردید نامه  مذکور به كميسيون ورزشی ارسال شود   تا  پس از   طرح و بررسي در كميسيون، نتيجه   مجددا   در  جلسه شوراي شهر جهت  تصميم گيري مطرح شود.                                                       

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 | 2 ماه پیش