پنجمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  

   بسمه تعالی

  شماره جلسه :پنجمین     تاریخ 96.6.21                 ساعت شروع:  18          خاتمه 22

   

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. در ادامه آقای مهندس خباززاده  رئیس محترم شورای   شهر به اعضای شورای شهر و خبرنگاران محترم خیرمقدم گفتند

   

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

   

   

   

   

  1

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  در خصوص معرفی نمایندگان شورای شهر  جهت شرکت در جلسات  کمیسیون ماده 100 و77 مطرح شد  اقایان علی اسماعیل پور و محمد صادقی بعنوان    نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 100 برای مدت یکسال وآقای میثم خراعی بعنوان نماینده شورا درکمیسیون ماده 77  برای مدت هفت ماه انتخاب وتعیین شدند

   

   

   

  2

  نامه فرماندهی محترم انتظامی شهرستان کاشمر خصوص معرفی نمایندگان شورای شهر  جهت شرکت در جلسات  هیئت بدوی و تجدیدنظر  مطرح شد آقای خزاعی  بعنوان نماینده شورا در جلسات هیئت بدوی  و آقای احمد غزنوی بعنوان نماینده شورا در  هیئت تجدید نظر برای مدت یکسال انتخاب وتعیین شدند.

   

   

   

  3

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  در خصوص معرفی نماینده شورای شهر  جهت شرکت در جلسات  کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز ( ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز ) مطرح شد آقای  علی اسماعیل پور بعنوان نماینده شورا در کمیسیون مذکور برای مدت یکسال انتخاب وتعیین شدند

   

   

   

  4

  پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به درخواست موسسه   خیریه اباصالح جهت تخفیف وعدم اخذ عوارض   نوسازی ملک  مربوط با آقای خدامی مطرح شد   مقررشد از طریق ماده 16 بودجه شهرداری مساعدت شود

   

   

   

  5

  پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص تشویق شهروندان محترم  به پرداخت قبوض نوسازی مطرح شد مقرر گردید   7 درصد مابه التفاوت دریافتی  نوسازی  96 نسبت به سال 95 را بعنوان جایزه در نظر گرفته شود

   

   

   

  6

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به درخواست پیمانکار واحد متوفیات شهرداری  مبنی برتهاتر  مبلغ بدهی با قرارداد مطرح شد ومورد موافقت قرار گرفت.

   

   

   

  7

  پیشنهاد در خصوص درخواست انجمن نمایش شهرستان کاشمر مبنی برحمایت از گروههای هنر ی واجرای تئاتر  با موضوع بی آنکه بدانید برعمق برف افزوده    بصورت خرید تعداد 300 عدد بلیط  از قرار هر بلیط مبلغ پنجاه هزار ریال جهت پرسنل شهرداری  مطرح شد با خرید بلیط از محل اعتبارات بودجه شهرداری مربوط به رفاهی کارکنان موافقت شد

   

   

   

  8

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص  برگزاری جشن  در هفته دولت  و گرامیداشت ایام عید قربان وغدیر  تا سقف مبلغ   هفت میلیون تومان مطرح شد با پرداخت مبلغ مذکور از محل اعتبارات فرهنگی موافقت شد ومقرر گردید ریز هزینه ها به شورای شهر ارسال  شود

   

   

   

  9

  پیشنهاد کاشمر منضم به نامه اقای مهدی سرکشکی  مبنی برتقاضای بخشش خسارت تأخیر و تأدیه که قبلا  دربند چهار از یکصدوشصتمین صورتجلسه شورا مطرح شد با پیشنهاد مذکورموافقت گردید

   

   

   

  10

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص ملک  واقع در معلم 4/9 متعلق با اقای حسین امیری  که ملک موصوف در سال 1385  ( قبلا از سال  1386 وابلاغ  طرح تفصیلی ) از پلاک اولیه تفکیکی گردیده است (قطعه شماره 9 کروکی تفصیلی)  حال مالک جهت اخذ پروانه ساختمانی به  شهرداری مراجعه نموده است  وطبق طرح  تفصیلی ویژه پارک موتوری ملک موصوف  کلا در مسیر میدان 14 متری قرارگرفته است  مطرح شدمقررشد توافقات لازم تنظیم وبه شورای شهر ارسال شود

   

   

   

  11

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص مساعدت مالی  به مبلغ 20 میلیون ریال جهت ساخت مستند امین التجار مطرح شد  با پرداخت مبلغ مذکور بصورت مشارکت موافقت شد.

   

   

   

  12

  پیشنهاد رئیس محترم اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کاشمر منضم به نامه مورخ 27/6/96 انجمن شعر وادب ترشیز   در رابطه با تقاضای مساعدت  در مسابقه مشاعره مطرح شد با پرداخت مبلغ 000.000.7 ریال ( هفتصد هزارتومان) از محل اعتبارات فرهگی شهرداری موافقت شد ( شهرداری در صورت نیاز پیشنهاد خودرا به شورای شهرارسال نماید)

   

   

   

  13

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص درخواست  آقای رضا انوری و خانم نرگسی خدمتگزار مالکین واقع در خیابان چمران - چمران 4 - بن بست اول سمت چپ ، که در ابتدا مالک  نسبت به تفکیک پلاک ثبتی اقدام و با توجه به دور برگردان انتهای معبر بن بسخت . دور برگردان ۱۲ × ۱۲ برابر طرح در نظر گرفته و به جهت تفکیک ملک به دو قطعه، میزان ملک در مسیر دور برگردان نیز کسر شده است. در حال حاضر مالکین دو پلاک فوق طی درخواست از شهرداری تقاضا نموده اند که با توجه به طول معبر        بن بست که حدود ۵۰۰ متر می باشد، دور برگردان انتهای معبر به ۸ × ۸ تقلیل می یابد     مطرح شد مقررگردید طبق ضوابط طرح  تفضیلی عمل شود

   

   

   

  14

  پیشنهاد شهرداری منضم به یک نسخه مبایعه   نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک فی مابین شهرداری و آقای محمود باتیمار مطرح  شد و  به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله :  واگذاری تمامی 750 متر مربع ششدانگ یک قطعه زمین زراعی   اصلی بخش  سه کاشمر واقع در خیابان قائم 21 وانتهای نسیم 16 بعداز کمربندی  جنوب شهر  به ارزش  کارشناس رسمی 000.000.375 ریال  

  ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی :  بابت ثمن  معامله صدور پروانه ساختمانی تجاری موقت  و محاسبه  عوارض تفکیک اعیانی وجریمه کمیسیون ماده صد وعوارض           بهره برداری  به جهت  تجاری موقت وهزینه کارشناسی و  وغیره  واقع در بلوار آزادگان  بین آزادگان 1و3 مجموعا به ارزش 000.480.641 ریال  که پس از کسر از ارزش عرصه در مسیر عقب نشینی  مبلغ 000.480.266 ریال مابه التفاوت حقوقات پروانه و غیره  را شهرداری  بستانکار میباشند که بانضمام عوارض  5% آموزش پرورش  به مبلغ 000.484.7 ریال را مالک مکلف به پرداخت آنها میباشد و بیش از این شهرداری تعهد ومسئولیتی ندارد

  درخواست مالک- واگذاری ملک  ملک  واقع    در طرح به شهرداری و انتقال سند بنام شهرداری   و دریافت امتیاز پروانه ساختمانی تجاری موقت و تسویه   حساب  در ملک بلوار آزادگان  برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری  

   

   

   

  15

  پیشنهاد شهرداری منضم به یک نسخه مبایعه   نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک فی مابین شهرداری و آقایان مهدی و هادی ثابت زاده وخانم عفت محولاتی شمس ابادی با یک تبصره  مطرح  شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله :  تمامی  80.568 مترمریع از مدار 96/2132 متر مربع ششدانگ یک قطعه زمین باغ  مشاع واقع در خیابان 20 متری سیدحمزه به ارزش  000.240.308.1 ریال مطرح شد

  تبصره: با توجه به بالا بودن قیمت کارشناسی مقررشد موضوع مجددا کارشناسی شود.

   

   

   

  16

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص پاسخ استعلام ملک مشاع از پلاک 3027 اصلی بخش یک کاشمر متعلق به اقای شاکری واقع در مجاور مسیل ، جنگا ابتدای جاده کاشمر به  خلیل آباد ( موضوع ردیف یک بند سه از یکصدوشصت وهشتمین صورتجلسه شورای شهر)مطرح شد مقررشد چنانچه اقای شاکری مالکیتی درمشاع دارند  توافقات لازم رابا شهرداری منعقد نماید.

   

   

   

  17

  پیشنهاد وپیرو ردیف سه بند یک از یکصد و هفتاد و پنجمین صورتجلسه شورای محترم اسلامی که به جهت تملک تمامی ۸۰.۱۳ مترمربع عرصه و مساحت ۷۸ مترمربع اعیان ملک در مسیر طرح معبر پلاک ثبتی  اصلی شهر بخش سه کاشمر واقع در خیابان قائم ۳۰ - نقابی ۱۷ چهار راه اول سمت چپ بین شهید هادی ۱۳ و ۱۵ ، به ارزش       ۰۰۰، ۷۶۰، ۲۶۳ ریال  میباشد همچنین ملک دارای    مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، 40 ریال بدهی به جهت جریمه کمیسیون ماده صد بابت احداث بنا خلاف در قسمتی از ملک که مبلغ بستانکاری نامبرده از تملک ملک کسر می گرددمیباشد   لذا  با توجه به مراجعه همسر مالک ملک که تحت دیالیز می باشد و همچنین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز بوده و به جهت عمل کلیه نیاز مبرم مالی دارند، و درخواست بخشیده شدن مبلغ جریمه و عدم کسر آن از مبلغ تملک ملک و همچنین تخریب قسمت واقع در مسیر توسط شهرداری و واگذاری آجر و آهن آلات این قسمت به خود مالک را دارندمطرح شد.  با  بخشودگی مبلغ بدهی جریمه کمیسیون ماد ه صد و مساعدت به نامبرده موافقت گردید.

   

   

   

  18

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  و نامه فرمانداری محترم کاشمر  بهمراه تصویر بخشنامه مربوط به راه اندازی   خانه جوان شهرستان کاشمر و تقاضای واگذاری زمین رایگان  از شهرداری کاشمر مطرح شد.  با واگذاری زمین واقع در چهارراه ترابی ضلع جنوب غربی چهارراه ( تقاطع حافظه الصحه وبا خیابان 17 شهریور) به مساحت 400 متر مربع موافقت شد

   

   

   

  19

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه   فی  مابین شهرداری و آقای علی زراعتی مغانی در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   اصلی واقع در میدان مطهری حاشیه خیابان پشت پایانه مسافربری  به مساحت 912.53 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.000.1ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور موافقت گردید(مقرر گردید  شهرداری  وفق بند هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر عمل نماید)

   

   

   

  20

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه   فی  مابین شهرداری و آقای هادی شادی در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   اصلی واقع درخیابان شهاب  ترشیزی 24  به مساحت 8.52 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.300.2ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور موافقت گردید(مقرر گردید  شهرداری  وفق بند هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر عمل نماید

   

   

   

  21

  پیشنهاد شهردرای کاشمر در خصوص ملک پلاک ثبتی ۱۹۷-۳۰۲۷ اصلی بخش یک کاشمر واقع در حاشیه بلوار معلم، بین امیر کبیر و معلم ۱۳ متعلق به آقای نعمت ا... صیادی که به صورت دو واحد مسکونی و سه واحد تجاری در همکف می باشد در سال ۱۳۷۶ پروانه ای به صورت ۱۸۰ متر مربع زیر زمین و ۱۸۰ متر مربع در همکف با کاربری مسکونی جهت ملک موصوف صادر گردیده است مالک بدون پروانه ساختمانی اقدام به احداث سه واحد تجاری نموده که در سال ۱۳۸۷ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی کمیسیون بدوی  مبنی بر تعطیلی و تبدیل کسب به حالت اول بوده است بعداً طبق درخواست مالک و دستور شهردار محترم موقت توافقی  منعقد و هزینه ها جهت سه سال محاسبه که مالک نسبت به پرداخت اقدام می نماید و مجوز بهره بردار موقت منعقد و به مدت سه سال از محل به صورت سه واحد تجاری موقت صادر و مالک متعهد می گردد و بعد از سه سال نسبت به تبدیل ملک به حالت مسکونی اقدام  نماید حال مالک درخواست پرداخت عوارضات به قیمت سال 1386  ( سال برآورد عوارضات مربوطه ) وفک پلمپ را دارد مطرح شد. مقررگردید از سال  1390 تا سال 1396 با قیمت سال 1390  محاسبه شود و از سال 1396 به بعد با قیمت روز  محاسبه گردد

   

   

   

  22

  مقررشد تعدادی از اعضای محترم شورا ( آقایان احمد غزنوی، حسن اعمی علی اسماعیل پور ویعقوب   گل محمدی ) نسبت به تدوین آیین نامه داخلی شورای شهر اقدام و گزارشات اقدامات بعمل آمده را برای جلسه آتی شورای شهرگزارش نمایند.

   

   

   

  23

  طرح اعضای محترم شورای شهرمبنی بر ارسال تمامی مستغلات  شهرداری و کاربریهای آن  جهت بررسی در  کمیسیونهای تخصصی شورای شهر مطرح      ومصوب گردید. 

   

   

   

  24

  پیشنهاد شهرداری منضم به یک نسخه مبایعه   نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک فی مابین شهرداری و خانم صدیقه ثابتی اول مطرح  شد و  به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله :  تمامی 95.745 متر مربع عرصه ومساحت 78.257 متر مربع اعیان بانضمام امتیازات آب وبرق وگاز منصوبه در ششدانگ یکباب  منزل وباغچه متصل بهم  به شماره پلاک  ثبتی یکفرعی از 1699 اصلی شهر  بخش یک کاشمر واقع  در مسیر  عقب نشینی  خیابان  وکاربری مسکونی  وآموزشی واقع در خیابان سلطانیه بعد از سلطانیه 7 حاشیه خیابان به ارزش  کارشناس رسمی 000.666.216.2 ریال  

  ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی :  مبلغ قابل پرداخت توسط خریدار بصورت 000.666.216 ریال نقدی و الباقی در 10 قسط 000.000.200 ریال

  درخواست مالک- واگذاری ملک  ملک  واقع  در طرح به شهرداری و انتقال سند بنام شهرداری   و دریافت بهای آن برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری  

   

  باستناد ماده 90 قانون تشکیلات وظایف  وانتخابات  شوراهای اسلامی  کشور وانتخاب شهرداران  کلیه مصوبات  شورای شهر در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورداعتراض هیأت  تطبیق مصوبات شورا با قوانین قرا نگیرد لازم الاجرا است

  زمان جلسه بعد : روز سه شنبه مورخ         28. 6 .96                                            ساعت 18

   

   

   

  محمد صادقی          یعقوب گل محمدی     حسن اعمی       علی اسماعیل پور

   

   

   

   

  احمد غزنوی                           میثم خزاعی                          محمدخباززاده

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 | 2 ماه پیش