ششمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  بسمه تعالی

  شماره جلسه :ششمین     تاریخ 96.6.28                      ساعت شروع:  18          خاتمه 22

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. در ادامه آقای مهندس خباززاده  رئیس محترم شورای   شهر ضمن خیر مقدم به اعضاء فرا رسیدن ایام محرم الحرام را تسلیت گفتند.

   

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

   

   

   

  1

  پپیشنهاد شهرداری کاشمر  در خصوص ملک پلاک ثبتی  اصلی شهر واقع در خیابان امام موسی صدر - مقابل هنرستان شهید مدرس (رہ) که به جهت واقع بودن قسمتی از آن در مسیر معبر طرح تفصیلی پس از ترسیم کروکی و انتقال سند ملک در مسیر به مساحت ۲۳.۸۷ متر مربع موضوع انتقال آن به نام شهرداری صورت گرفته است پس از ارائه کروکی تفکیکی به اداره ثبت توسط مالک ، کارشناسی ثبتی میزان ملک در مسیر را ۲۲.۳۶ متر مربع که با متر اژ انتقالی سند اولیه مساحت ۱ ۱.۵ متر مربع کاهش داشته پس از بررسی مجدد و عدم تجاوز به معبر طرح تفصیلی کروکی اصلاحی ثبت به شهرداری ارائه که با توجه به امتیاز دادن به باقیمانده ملک بر اساس میزان در طرح این مساحت جهت برگشت به صورتجلسه اصلاحی ثبت مالک می بایست علاوه بر عودت مبلغ کارشناسی ، عو ارض اضافی بر باقیماندہ را پرداخت نماید.مطرح شد ومورد موافقت قرار گرفت

   

   

   

  2

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  در خصوص ملک اقای علی رحمانی مالک ملک واقع حاشیه خیابان شهید مدرس – نبش مدرس 8    (نبش شرقی میلان ) اخیراً بدون مجوز اقدام به تعویض سقف  ملک تجاری  که در جبهه دوم از حاشیه می باشد نموده که در  حین تیرگذاری کار ایشان تعطیل و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و رای پلمپ صادر شده و ملک پلمپ شده است ۰ ملک موصوف از حاشیه خیابان شهید مدرس به طول ۵ متر و به جهت اجرای معبر مدرس ۸ نیز به طول 0 ۳.۱ متر در مسیر معبر می باشد . با توجه به اینکه مالک در جبهه دوم اقدام به تعویض سقف نموده که عملاً تجدید بنا می باشد، حاضر به انتقال سند ملک در مسیر در قسمت واقع در میلان مدرس 8 بنام شهرداری  میباشد و درخواست دارد  با  این انتقال سند و پرداخت حقوقات شهرداری، موضوع به جهت فک پلمپ مجدد به کمیسیون ارجاع شودمطرح شد  با پیشنهاد مذکور موافق شد  مشروط به اینکه قرارداد  اجاره برای مساحت عقب نشینی تنظیم گردد.و شهرداری  هر زمان صلاح بداند نسبت بانجام عقب نشینی اقدام نماید.

   

   

   

  3

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  در خصوص خرید یک دستگاه  صندوق شوی تمام مکانیزه  با قیمت  تقریبی دو میلیارد ریال  مطرح شد با خریداری ماشین توسط شهرداری مخالفت شدو مقررشد پیمانکار ملزم به  خرید ماشین مذکور و افزایش سقف قرارداد گردد و موضوع در قالب  توافقنامه  به جهت الحاق  به قرارداد قبلی جهت بررسی تصویب و ارسال گردد . راه اندازی ماشین مذکور طی سه ماه بایستی         انجام شود

   

   

   

  4

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص توافقنامه  فی مابین شهرداری و آقایان احمد رمضانی و محمد اسماعیل غیبی هاشم آبادی واقع در بلوار بسیج  اداره قند وشکر سایق  که برابر مصوبه قبلی شورای  شهر(موضوع  بند یازده  ردیف شش از  یکصدوپنجاه وهفتمین صورتجلسه شورا)  موضوع به  کمیسیون ماده پنح ارسال شده  ودر جلسه کارگروه کمیته فنی کمیسیون پس از طرح  موضوع  تغییر توافق تنظیمی که دران مساحت واگذاری به شهرداری بصورت ریالی بوده  را بصورت زمین خواستار شدند  مطرح شد مقررگردید شهرداری برابرنامه مدیر شهرسازی ومعماری   خراسان رضوی عمل نماید. همچنین 50% زمین سهم شهرداری  با کاربری ترجیحا فضای سبز ویا تأسیسات شهری تثبیت گردد.

   

   

   

  5

  پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص  بهره مندی شهروندان در هفته دفاع مقدس از تخفیف 27 درصدی  حقوقات وبدهیهای ساختمانی  از تاریخ 1.7.96 به مدت یکماه  مطرح شد در صورتیکه پرداخت وجه بصورت نقدی باشد مورد موافقت قرارگرفت.

   

   

   

  6

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  در خصوص دیوار کشی و استفاده از زمین  متعلق به شهرداری واقع در مجاورت بهشت بقیع جهت امور پیمانکار تفکیک زباله مطرح شدو مورد موافقت قرار گرفت.

   

   

   

  7

  پیشنهاد شهرداری  در خصوص تقاضای اقا ی علی نژادایران  مبنی برتمدید قرارداد اجاره پارکینگ شماره یک  ( جنب مجتمع  تجاری شهرداری ) و پارکینگ شماره دو جنب مجتمع تجاری جوادیه مطرح شد  با تمدید قرارداد مخالفت شدو مقررشد از طریق مزایده عمل شود

   

   

   

  8

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص درخواست اقای اسماعیل دلخوش  مبنی بر اعمال تخفیف در بدهی ساختمانی نامبرده مطرح شد. با توجه به ممنوعیت تخفیف موردی ، موضوع از اختیارات شورای شهرخارج میباشد

   

   

   

  9

  پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به درخواست  شرکت مهندسی پارس مکانیک خاورمیانه پیمانکار جایگاه  شماره یک در خصوص تمدید قرارداد مطرح شد  با تمدید قراردادشرکت مذکور  از طریق ترک تشریفات مزایده  موافقت شد

   

   

   

  10

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به تصویر تقاضای شرکت دامداران  طرف قرارداد مشارکت شهرداری  در میدان دام   مبنی بر افزایش میزان اجاره بهاء گاشها  مطرح شد نظر باینکه از سال 1391  اجاره گاشهای هیچگونه افزایش نداشته است لذا  با افزایش 50 درصدی اجاره بهای گاشها موافقت شد. تبصره: بمنظور جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام و رفع مشکلات فعلی میدان دام مقرر شد شهرداری  تمهیدات لازم را جهت احداث میدان دام جدید بعمل آورد.

   

   

   

  11

  پیشنهاد سرپرست محترم سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشمر و حومه  منضم به یک نسخه صورتجلسه  مربوط به افزایش کرایه حمل ونقل درون شهری مطرح شد. با افزایش 15% کرایه حمل نقل درون شهری  به شرح پیوست همین صورتجلسه موافقت شد.

   

   

   

  12

  نامه معاونت محترم برنامه ریزی  وامورعمرانی   فرمانداری کاشمر منضم به یک نسخه صورتجلسه  کمیته انطباق مصوبات  شورای اسلامی  شهرکاشمر  در رابطه با بندهایی از یکصدوهفتادوچهارمین صورتجلسه شورای اسلامی مطرح شدمقررشد اصلاحات لازم بعمل اید

   

   

   

  13

  آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهرکاشمرکه مشتمل بر  47 ماده و 46 تبصره میباشد بعد از بحث وبررسی  به تصویب رسید

   

   

   

  14

  طرح اعضای محترم شورای اسلامی شهرکاشمر  در خصوص راه اندازی  مرکز پژوهشهای  اقتصادی  و  سرمایه گذاری وجذب مشارکتهای  مردمی در شهرداری  مطرح شد ومورد موافقت قرارگرفت مقررشد آقایان علی اسماعیل پور و حسن اعمی  نسبت به تدوین اساسنامه  اقدام نمایند

   

   

   

  15

  ترکیب اعضای کمیسیونهای  شورای اسلامی شهرکاشمر به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت  الف- کمیسیون برنامه وبودجه وعمران شهری     باعضویت آقایان ،1. یعقوب گل محمدی 2.  حسن اعمی 3.  احمد غزنوی 4. علی اسماعیل پور ب- کمیسیون حقوقی -فرهنگی واجتماعی  با عضویت آقایان 1. محمد صادقی 2. میثم خزاعی  3. حسن اعمی 4.  یعقوب گل محمدی   5.  احمد غزنوی                           تبصره : مقررشد در اسرع وقت نسبت به تشکیل  کمیسیونها وتعیین هیات رئیسه کمیسیونها  مطابق آیین نامه اقدام گردد

   

   

   

  16

  پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به یک نسخه مبایعه   نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک فی مابین شهرداری و آقای حسین آزموده وکیل  ورثه مرحوم عباسعلی سلیمی فروتقه مطرح  شد و  به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله :  واگذاری تمامی 112 متر مربع عرصه در مسیر عقب نشینی و اجرای خیابان 22 متری  از مدار  ششدانگ پلاک ثبتی اصلی شهر بخش  سه بالاولایت کاشمر به آدرس خیابان قائم بلوار شهید بهشتی بعد از کلانتری دست راست حاشیه  خیابان  که پس از اعمال 75.43 درصدسهم شهرداری موضوع تبصره 3 ماده 101  قانون شهرداریها  باقیمانده به مساحت  63 متر مربع به ارزش  کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  000.500.220 ریال  

  ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی :  پرداخت ثمن معامله توسط خریدار به مبلغ 000.500.220 ریال

  درخواست مالک- واگذاری عرصه ملک خود واقع در طرح عقب نشینی واجرای خیابان به شهرداری ودریافت بهای ملک  برابر قیمت کارشناس  محترم رسمی دادگستری    

   

  باستناد ماده 90 قانون تشکیلات وظایف  وانتخابات  شوراهای اسلامی  کشور وانتخاب شهرداران  کلیه مصوبات  شورای شهر در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورداعتراض هیأت  تطبیق مصوبات شورا با قوانین قرا نگیرد لازم الاجرا است

  زمان جلسه بعد : روز سه شنبه مورخ         4. 7 .96                                            ساعت 17

   

   

   

  محمد صادقی                   یعقوب گل محمدی       حسن اعمی                   علی اسماعیل پور

   

   

   

   

  احمد غزنوی                           میثم خزاعی                          محمدخباززاده

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 | 4 ماه پیش