بازدید آقای مهندس زمانی
  • بازدید آقای مهندس زمانی معاونت سرمایه گزاری وطرح های میراث فرهنگی استان خراسان رضوی و هیئت همراه از پروژه های شهرداری و برسی ظرفیتهای سرمایه گزاری منطقه شصت دره 

    منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 4 ماه پیش