بازدید آقای مهندس زمانی
  • بازدید آقای مهندس زمانی معاونت سرمایه گزاری وطرح های میراث فرهنگی استان خراسان رضوی و هیئت همراه از پروژه های شهرداری و برسی ظرفیتهای سرمایه گزاری منطقه شصت دره 

    منتشرشده در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 | 5 ماه پیش