دیدار نوروزی مهندس خباززاده ریاست واعضاء شورای اسلامی شهر کاشمر با مهندس سلیمانی شهردار کاشمر و پرسنل شهردادی کاشمر
  • دیدار نوروزی مهندس خباززاده ریاست واعضاء شورای اسلامی شهر کاشمر با مهندس سلیمانی شهردار کاشمر و پرسنل شهردادی کاشمر 

    منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 3 ماه پیش