دیدار نوروزی مهندس خباززاده ریاست واعضاء شورای اسلامی شهر کاشمر با مهندس سلیمانی شهردار کاشمر و پرسنل شهردادی کاشمر
  • دیدار نوروزی مهندس خباززاده ریاست واعضاء شورای اسلامی شهر کاشمر با مهندس سلیمانی شهردار کاشمر و پرسنل شهردادی کاشمر 

    منتشرشده در تاریخ سه شنبه 07 فروردین 1397 | 1 ماه پیش