بیست ویکمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  

  -

   بسمه تعالی

  شماره جلسه :بیست ویکمین     تاریخ96.10.19                     ساعت شروع:  18                      خاتمه 21

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید    زینت   بخش جلسه شد. در ادامه آقای مهندس خباززاده                  رئیس محترم شورای شهر به اعضا وخبرنگاران  محترم  خیر مقدم گفتند

   

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

   

   

   

  1

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به نامه رئیس محترم آموزش وپرورش کوهسرخ  در خصوص  اختصاص  دو دستگاه سیستم رایانه  با ارزش 000.000.50 ریال مطرح شد مقررشد شهرداری تا سقف مبلغ 000.000.30 ریال از محل اعتبارات ماده 16 بودجه شهرداری مساعدت نماید

   

   

   

  2

  نامه اقای رضا ارجمندی در خصوص  زمین  واقع در حاشیه امیر کبیردر خصوص تعیین تکلیف ملک  مطرح شد

  مقرر شد مالک نسبت  ششدانگ  نمودن ملک اقدام نماید

   

   

   

  3

  نامه معاونت محترم برنامه ریزی  وامورعمرانی  فرمانداری کاشمر منضم به یک نسخه صورتجلسه  کمیته انطباق مصوبات  شورای  اسلامی       شهرکاشمر دررابطه با  بندهای ازنوزدهمین صورتجلسه شورای اسلامی  مطرح شد

   الف- در خصوص بند یک صورتجلسه (استفاده از سالن مدیریت بحران ) : در قرارداد  تنظیمی  قید گردد که در هنگام  بحران و به تشخیص شهرداری  هر زمان  مدیریت بحران شهرستان  به محل سالن نیاز داشت  بلافاصله  از سوی پیمانکار  در اختیار  شهرداری قرار گیرد

  در خصوص بند چهار صورتجلسه ( تهیه فراخوان استقبال از نوروز: شهرداری دراین خصوص پیشنهاد مالی  نداشته است

  ت- در خصوص بند 5 صورتجلسه( راه اندازی هایپر مارکت )       شورای شهر فقط مقرر داشته  شهرداری یک نسخه از قرارداد تنظیمی را به شورای شهر جهت تصویب ارسال نماید 

  ث- در خصوص بند 7 صورتجلسه( مقررشدشهرداری ضوابط طرح تفصیلی را رعایت نماید

  ج- در خصوص بند 8 صورتجلسه شهرداری پیشنهاد خود را به شورای شهرارسال نماید

  خ- در خصوص بند 10 صورتجلسه: شورای شهر بر اجرایی شدن مصوبه اصرار دارد

   

   

   

  4

  صورتجلسه کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی شهر کاشمر با محوریت توافقات شورای اسلامی                    شهرکاشمر به شرح  ذیل مطرح شد ومورد موافقت قرارگرفت

  1.   پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص در نظر گرفتن جریمه نقدی   برای  افراد حقیقی وحقوقی که بدون در نظر گرفتن  قوانین وضوابط نسبت به دیوار نویسی  ، نصب بنر ، پلاکارد اقدام میکنند مطرح شد در اجرای ماده92 قانون شهرداری  ودر راستای برخورد با متخلفین  واینکه شهرداری همه ساله مبالغ زیادی را جهت زیباسازی و رنگ امیزی دیوارها ومعابر شهری  هزینه می نمایدمقرر شد مبلغ 000.500 ریال  به ازای هر متر مربع بابت خسارتهای وارده  اخذ نماید

  2.   پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص  تقاضای اقای صمیمی  مبنی بر صدور پایانکار ساختمانی  پاساژ ارگ  مطرح شد با عنایت به نظرات کارشناسی  ارائه شده باقیمت 000.000.12 ریال واخذ  چک موافقت شد

  3.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به تقاضای    علی غلامزاده مقدم مبنی برصدور مجوز تأمین یک جا قبر رایگان مطرح شد با پیشنهاد مذکور                 وتامین اعتبار از محل ماده 16 موافقت شد

  4.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به نامه شرکت محترم گاز  مبنی برتهاتر حفاری     ( مسیر دانشگاه ازاد اسلامی تا مرکز فنی حرفه ای ) وخسارت وارده به شرح نامه                                      مذکوربه تأسیسات شرکت گاز در                              حفاریهای سطح شهر  مطرح شد ومورد موافقت قرار گرفت.

  5.   پیشنهاد شهرداری کاشمردر خصوص تقاضای اقای مجیداکبر زاده  مبنی بر  هزینه کرد مبلغ 000.000.500 ریال  از محل مطالبات  ایشان                                              ( از املاکی که شهرداری تملک نموده )  جهت هزینه کرد مبلغ مذکور در حوزه بهداشت                            وسلامت  مطرح شد .

  و مورد موافق قرارگرفت ومقرر شد  مبلغ مذکور طی یک فقره چک به نام آقای اکبرزاده و به  حساب بهداشت و درمان کاشمر  واریز گردد.

  6.   پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به نامه مدیر دفتر خدمات مسافرتی ، گردشگری وزیارتی  نگین خراسان  اقای علی اکبر انبیایی در رابطه با   تقاضای تخفیف  درعوارضات سالیانه  کسب وپیشه  محل فعالیت  مطرح شد     نظر باینکه بخشودگی عوارض از  اختیارات شورای شهرنمی باشد فقط                                      با بخشودگی بهای خدمات کسب وپیشه      مشارالیه  به مبلغ 190.593 ریال موافقت شد

  7.   پیشنهاد شهرد  جدا شده از ۱۲۰۲ تفکیکی از ۶۲ از ۱۲۱ فرعی از ۳۰۲۶ اصلی واقع در خیابان مدرس بعد از چهار راه، سمت راست که در حال حاضر بانک   قوامین مستاجر ملک می باشد،                                 دارای یک واحد تجاری مساحت ۷۸ متر مربع و انباری متصل به آن به مساحت ۱۳۱.۳۰                                      متر مربع که صندوق شیخ فضل ا..، اقدام به اضافه نمودن انباری به تجاری و تبدیل   به تجاری موقت نموده است. سپس                           موضوع تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع که اجرای بند ذیل تبصره ۲۶ ماده ۵۵ (پلمپ )                                 صادر شده است ، مالک طی  درخواستی  از شهرداری درخواست پرداخت حقوقات رفع      پلمپ نمود است .از طرفی ملک برابر ضابطه طرح تفصیلی از ضلع شمالی دارای حدود    ۵ متر عقب نشینی می باشد ،      مطرح شدبا پیشنهاد  مذکور مخالفت شد و مقرر شد در صورت تمایل  مالک به انتقال سند و اخذ اجاره بها از محل  عقب نشینی ،  توافقنامه تنظیم وبه شورای شهر  جهت تصویب اراسل گردد.

  8.   نامه ورثه مرحوم حسین سلامتی  در خصوص ملک واقع در خیابان سلطانبه  ( موضوع توافقنامه فی مابین شهرداری وورثه سلامتی موضوع ردیف سه بند چهار از یکصدو پنجاه ودومین صورتجلسه                                شورای شهر ) مطرح شد  مقرر شدمالک نسبت به رفع ادعای  معارضین و پاسخگویی اقدام نماید در غیر اینصورت  نسبت به  ارائه ضمانت نامه  بانکی  ویا وثیقه  ملکی جهت  ادهاهای معارضین  اقدام وشهرداری نسبت به پرداخت باقیمانده طلب فروشنده اقدام نماید

  9.   پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی  مابین                     شهرداری ومحمدرضا نیازی در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   اصلی واقع درجانبازان 37 دست چپ  به مساحت 903.34 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.500.2ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت تبصره 3  ماده 101  وبند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  10. پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی  مابین  شهرداری ومحمدرضا نیازی در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از اصلی واقع درجانبازان 37 دست چپ  به مساحت 903.34 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.500.2ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت تبصره 3  ماده 101  وبند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  11. پیشنهاد شماره100شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی  مابین                     شهرداری ومهدی رضائیان در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   7508اصلی واقع درجانبازان 27  به مساحت 59 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000/500/2ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت تبصره 3  ماده 101  وبند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  12. پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی  مابین                     شهرداری وجواد یوسفی وغیره در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   اصلی واقع درکمال الملک 36 قطعه دوم جنوبی  به مساحت 74 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.500.2ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت تبصره 3  ماده 101  وبند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  13. پیشنهاد شهرداری منضم به یک نسخه مبایعه                                  نامه و فرم خلاصه وضعیت                                               ارجاع   ملک فی مابین شهرداری و آقای هوشنگ یزدی   مطرح  شد به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله

   قسمتی از عرصه ششدانگ شماره 2 فرعی  از 2554 اصلی شهر کاشمر به مساحت 76. مترمربع واقع درامام 4 پشت دبیرستان فیاض  به ارزش   میانگین  قیمت کارشناسی دو کارشناس رسمی دادگستری  به  مبلغ 500.738.689.1  ریال                    

  ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی : 

   

  صدور پروانه ساختمانی چهار باب منزل با کاربری  مسکونی درچهار قطعه زمین باقیمانده از ملک با حفظ کاربری اموزشی ملک مستند به                                       قانون تعیین وضعیت املاک  مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی با زیربناهای  قطعه اول پیلوت 135 متر مربع وطبقه اول 135 متر مربع وطبقه دوم 135 متر و دیوار کشی محوطه   57.74 متر مربع ومحاسبه اماده سازی عرصه و در قطعه دوم پیلوت 150 متر مربع     وطبقه اول  150 مترمربع  وطبقه دوم 150 مترمربع  ودیوار کشی محوطه 93 متر ومحاسبه                                      اماده سازی عرصه در قطعه سوم پیلوت 203 مترمربع  وطبقه اول 203 مترمربع  وطبقه دوم 203 مترمربع  ودیوار کشی محوطه 27.63 مترمربع  ومحاسبه اماده سازی عرصه وقطعه چهارم پیلوت  55 مترمربع و طبقه اول 55 متر وطبقه دوم 55 مترمربع  ودیوار کشی محوطه مساحت 32.66 مترمربع                                        وتخفیف 50% بافت فرسوده   و                                     محاسبه حقوقات شهرداری ناشی از تبصره 3 ماده 101  و ... مجموعا  با ارزش کارشناسی 570./692.1 ریال

  سایر موارد مبایعه نامه

   

  پس از کسر بهای عقب نشینی  ملک از       امتیاز اعطایی شهرداری در بند 1 مبایعه نامه مالک مکلف به پرداخت  مابه التفاوت حقوقات شهرداری                                 به مبلغ 290.565 ریال و5%  آموزش وپرورش به مبلغ 780.718.1 ریال میباشد    و شهرداری بیش از این  تعهد و      مسولیتی ندارد

  هزینه انتقال سند  ملک واقع در طرح بعهده فروشنده است

    درخواست مالک- واگذاری ملک واقع درطرح عقب نشینی واجرای میلان 12 متری                                                 به شهرداری ودریافت امتیاز پروانه ساختمانی در باقیمانده ملک  برابر قیمت   کارشناس رسمی دادگستری  وانتقال       سند به شهرداری

   

  14. پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به درخواست    خانم سمانه خورشاهی  وشرکاء مبنی بر تمدید قرارداد اجاره واحد دادگستری  به مدت یکسال  مطرح شد   با تمدید قرارداد برای مدت    یکسال از طریق ترک تشریفات و با 10% افزاش اجاره نسبت به سال قبل موافقت شد     ( ضمنا اجاره محل سالیانه  مبلغ  000.000.66                 ریال میباشد

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 | 5 ماه پیش