بیست ودومین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  

  -

   بسمه تعالی

  شماره جلسه :بیست ودومین     تاریخ96.10.26                      ساعت شروع:  18                      خاتمه 21

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید                                  زینت   بخش جلسه شد. در ادامه آقای مهندس خباززاده                  رئیس محترم شورای شهر به اعضا وخبرنگاران                       محترم  خیر مقدم گفتند

   

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

   

   

   

  1

   پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به درخواست انجمن کانون لقمان  مبنی بر مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات استارتاپ ویکند که با همکاری انجمن رباتیک خلاقانه دانش اموزی  برگزار میگردد مطرح شد مقررشدتاسقف مبلغ  000.000.15ریال ( از محل اعتبارات ماده 16 بودجه شهرداری )  جوایزی تهیه و طی مراسمی که اعضای محترم شورای شهر وشهردار محترم شرکت خواهند داشت از برگزیدگان  مراسم تقدیر وتشکر بعمل آید

   

   

   

   

  2

  نامه معاونت محترم برنامه ریزی  وامورعمرانی   فرمانداری کاشمر منضم به یک نسخه صورتجلسه  کمیته انطباق مصوبات  شورای  اسلامی        شهرکاشمر دررابطه با  بندهایی ازبیستمین صورتجلسه شورای اسلامی  مطرح شد

   

   الف- در خصوص بند پنج صورتجلسه(افزایش  زمان قرارداد پیمانکار دو منطقه ) ماده 13 آیین نامه مالی رعایت میگردد

  ب- در خصوص بند هشت صورتجلسه قسمنت ب -    مطابق رویه معمول  شهرداری ، با اخذ نظریه دفتر                 فنی  استانداری اقدام نماید

   

   

   

   

  3

  صورتجلسه کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی شهر کاشمر با محوریت توافقات شورای اسلامی شهرکاشمر به شرح  ذیل مطرح شد ومورد موافقت قرارگرفت

  1.   پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص تقاضای اقای حسین رمضانپور مبنی بر  تخفیف در اعتراضات نوسازی ملک واقع در امام موسی صدر 27 مطرح شد نظر باینکه بخشودگی عوارض از اختیارات شورای شهرنمیباشد با پیشنهاد مذکور مخالفت شد

  2.   پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص تقاضای موسسه فرهنگی  ریحانه ولایت در خصوص بخشودگی  عوارض  ملک واقع در خیابان شهید بهبودی نبش معبر دوم مطرح شد نظر باینکه بخشودگی عوارض از اختیارات شورای شهرنمیباشد با پیشنهاد مذکور مخالفت شد

  3.   پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص تقاضای اقای محمد ناصر شاکری  جهت تعیین تکلیف ملک مشاع واقع در جنوب محور کاشمر- خلیل آباد مطرح شد نظر باینکه نامبرده برابر گواهی آب منطقه ای  از نظر دارا بودن زمین فاقد زمین میباشد  با تقاضای ایشان مخالفت شد

  4.   پیشنهاد شهرداری کاشمردر خصوص تقاضای اقای محمدحیاتی  در مبنی بر  تعیین تکلیف یک قطعه زمین در 15 خرداد 7  که دارای پروانه ساختمانی  بوده  و در طرح تفضیلی ،  کاربری زمین مجدا به باغات  تغییر یافته است مطرح شد. با توجه به سوابق موضوع و اینکه  پروانه صادر شده و حقوقات تغییر کاربری و ... در نوبتهای مختلف اخذ شده است                          مقررشد شهرداری  نسبت به پاسخگویی  شهروند محترم  اقدام نماید

  5.   پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص  تکمیل  عملیات             دیوار کشی سایت بازیافت پسماندهای قابل تفکیک  در محل دفن زباله  که محل دفن بعنوان پایلوت  کشوری تعیین شده  و جهت دیوار کشی محل نیاز به هزینه کردمبلغ  معادل پانصد میلیون ریال دارد مطرح شد و مورد موافقت قرارگرفت.

  6.   پیشنهاد شهرداری کاشمردر خصوص درخواست آقای محمدرضا کاویانی به جهت واگذاری ملک واقع در  جاده کاشمر- ریوش و واگذاری ملک شهرداری در بلوار منتظری جنوبی که قبلاً توسط شهرداری از مالکیت خود ایشان خریداری شده پس از اخذ بهاء ملک ایشان در جاده کاشمر - ریوش توسط هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری به ترتیب 000.000.250.20 ریال  ( بیست میلیارد و دویست و پنجاه  میلیون یال ) و 000.060.542.28 ریاب  ( بیست و هشت میلیارد وپانصدو چهل و میلیون شصت هزار ریال)  قیمت گذاری شده است. از طرفی ملک شهرداری در بلوار منتظری جنوبی و به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع که به صورت تجاری قصد واگذاری می باشدکه هزینه  صدور پروانه ساختمانی ، برای مجتمع تجاری که دارای ۲۲ واحد تجاری و یک معبر ۸ متری در وسط که هزینه صدور پروانه ساختمانی مبلغ  000.000.700.8 ریال  و با مبلغ بالا  جمعا به مبلغ  000.000.000.20 ریال (بیست میلیارد) ریال برآورد گردیده شد و شهرداری قصد تهاتر دوملک با یکدیگر را دارد مطرح شد. با پیشنهاد مذکور مخالفت گردید.

  7.   نامه رئیس محترم مرکز اموزش  عالی کاشمر در  خصوص  اجاره فضای بالای پاساژ شهرداری جهت اسکان دانشجویان پسر مرکز آموزش عالی مطرح شد با نظر مساعد اعضای محترم شورای شهر مقررشد موضوع جهت ارائه پیشنهاد به شهرداری ارسال شود.

  8.   پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی  مابین                     شهرداری وخانم سمانه دلیری در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   اصلی واقع درکمال 36 به مساحت 75.33 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.500.2ریال  مطرح شد.                     با پیشنهاد مذکور  با رعایت تبصره 3  ماده 101  وبند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  9.   پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی  مابین                     شهرداری وخانم بتول ابراهیمی در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   اصلی واقع درکمال حد فاصل کمال  36 و 38به مساحت 75/33 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.800.2ریال  مطرح شدبا پیشنهاد مذکور  با رعایت تبصره 3  ماده 101  وبند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  10. پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی  مابین                     شهرداری وآقای قاسم نیکی در خصوص  پرداخت عوارض تبصره 3    ماده 101 اصلاحی   قانون جهت افراز از پلاک ثبتی   اصلی واقع درکمال الملک36 به مساحت 75.33 متر مربع و از قرار هر متر مربع  به  مبلغ 000.500.2ریال  مطرح شد.                     با پیشنهاد مذکور  با رعایت تبصره 3  ماده 101  وبند هفده از شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 | 5 ماه پیش