بیست وششمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  

   بسمه تعالی

  شماره جلسه :بیست وششمین     تاریخ96.11.24                      ساعت شروع:  18                      خاتمه 21

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

  ردیف

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید  زینت   بخش جلسه شد.

   در ادامه آقای مهندس خباززاده  رئیس محترم شورای شهرضمن عرض خیر مقدم به اعضاء از حضور پر شور مردم در یوم الله 22 بهمن تشکر کردند

  پیرو هماهنگیهای بعمل امده آقای مهندس     فخرایی کارشناس محترم وطراح فضای سبز  و پارکهای شهرداری کاشمر  در جلسه شورای شهر     حضور یافتند ایشان در خصوص طراحی                        پروژه های  شهرداری و  طراحی  پارکهای  موجود در سطح شهر و... مواردی را مطرح کردند.و دراین خصوص بحث وتبادل نظرهایی بعمل امد

   

   

   

   

  مصوبات

   

   

                                                                                

                

   

   

   

   

  پیشنهاد   شهرداری کاشمر منضم به    درخواست   آقای محمد زاده مالک مشاعی پلاک ثبتی واقع در ضلع شمال خیابان سید  حمزه (ع) که سهم   مشاع    دارای کاربری نظامی وانتظامی میباشد       ومالک تقاضای دارد  که از این زمین که  به   شهرداری واگذار می نماید یک قطعه به                                مساحت 300 متر مربع از املاک شهرداری    درحاشیه ضلع شمال امامزاده سیدحمزه   که قبلا از آقای حسابی تملک شده بایشان تحویل گردد  و سهم مشاء متقاضی    به مساحت 76/618 متر مربع میباشد   مطرح شد با معاوضه ملک    مخالفت شد  و  مقررشد  چنانچه مالک  موافق باشد زمین ارزیابی  و کارشناسی شود.سپس بعد از کارشناسی ،توافقات منعقد شده به شورای شهرجهت بررسی ارسال شود 

  1

   

   

   

  پیشنهاد                    شهرداری کاشمر منضم به درخواست     آقای علی نژاد در خصوص واگذاری طبقه فوقانی مجتمع تجاری شهرداری  جهت احداث وراه اندازی     تالار پذیرایی مطرح شد .مقرر گردید شهرداری نسبت به تهیه  طرح وبسته های سرمایه گذاری اقدام وگزارش آنرا  به شورای شهرارسال نماید

  2

   

   

  3

  نامه     معاونت محترم برنامه ریزی  وامورعمرانی   فرمانداری کاشمر منضم به تصویر 96  مدیرکل محترم  دفتر امور شهری وشوراهای استانداری خراسان رضوی  در پاسخ به استعلام فرمانداری کاشمر   در خصوص بندهای چهارم وپنجم از دوازدهمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمرمطرح شد و به رویت اعضا رسید.

   

  3

   

   

   

  نامه 96 فرمانداری محترم شهرستان کاشمر  در خصوص بند چهار از  بیست وسومین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر                   مطرح  شد

     الف- با توجه به استناد فرمانداری محترم     به نامه  معاونت محترم هماهنگی وامور عمرانی استانداری خراسان رضوی این نامه نمی تواند مبنایی جهت  عدم طرح یا رد لایحه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر درکمیته انطباق باشد

  ب- در خصوص استناد به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: شورای اسلامی شهرکاشمر قبل از پایان موعد مقرر و قانونی   اقدام به ارسال لایحه عوارضات مصوب جهت اجرا در سال 97 ، در تاریخ 12.11.96 وبه شماره  759 به آن فرمانداری محترم کرده     و در تاریخ 15.11.96  اعلان عمومی      نموده شده است.

      بنابراین با توجه به بندهای نامه مدیر کل محترم دفتر   امور شهری وشوراهای استانداری خراسان رضوی  و رعایت مواعد زمانی مقرر در قانون برای تصویب                                        و اعلان عمومی عوارضات محلی و عدم اظهار نظر کمیته محترم انطباق  در محتوی عوارض مصوب                                        در مهلت قانونی ، اعتراض فرمانداری محترم مسموع نبوده ، شورای اسلامی شهر کاشمر بر اجرایی شدن مصوبه مذکور اصرار دارد

  دراین راستا نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری وشوراهای استانداری خراسان رضوی     در پاسخ به نامه شماره760 شورای اسلامی شهرکاشمر منضم به تعرفه   عوارض شهرداری کاشمرجهت اجرا درسال 97 مطرح شد وبه رویت اعضا رسید

   

  4

   

   

   

  نامه  معاونت محترم برنامه ریزی  وامورعمرانی     فرمانداری کاشمر منضم به یک نسخه   صورتجلسه  کمیته انطباق مصوبات     شورای  اسلامی  شهرکاشمر       دررابطه با  بندهایی ازبیست وچهارمین صورتجلسه شورای اسلامی  مطرح شد

  الف-. در خصوص  ردیف دو  بند یک   صورتجلسه کمیسیون برنامه وبودجه ( تمدید قرارداد نگهداری ونظافت سرویسهای بهداشتی)   مبلغ قرارداد با 20 درصد افزایش مبلغ 000.800.503 ریال برای یکسال میباشد                                                                                                                                                                                    

  ب - در خصوص ردیف سه بند صورتجلسه کمیسیون برنامه وبودجه:                                       (مساعدت در برگزاری جشن انقلاب )   پرداخت ازمحل اعتبارات بودجه فرهنگی میباشد

  پ- در خصوص  ردیف هفت بند یک صورتجلسه کمیسیون برنامه وبودجه :   ( فروش دو دستگاه  مزدا دوکابین فرسوده)   مقررشدشهرداری  تاییدیه دفتر امورشهری وشوراهای استانداری محترم خراسان رضوی  را اخذ نماید                                                                                                                                                                                   

  ت- در خصوص ردیف هشت بند یک صورتجلسه کمیسیون برنامه وبودجه:                                      (  قرارداد کانون  اگهی تبلغات سارنج )      مبلغ قرارداد برای یکسال  000.200.46 ریال میباشد

  5

   

   

   

  پیرو بند یک از بیستمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر، پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص تمدید تخفیف 27 درصدی مطرح شد. نظرباینکه در پیشنهاد مذکور،  قید شده امکان تمدید تخفیف تا پایان سال 96 در صورتیکه با استقبال شهروندان محترم روبرو شود میباشد. لذا با توجه به استقبال شهروندان محترم جهت بهره مند شدن از تخفیف 27 درصدی ، با تمدید تخفیف عوارض قانونی هنگام صدور پروانه ساختمانی تا پایان اسفند ماه جاری موافقت  شد

  6

   

   

   

  پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به درخواست هیئت محترم اسکیت شهرستان کاشمر در خصوص تقاضای مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات با حضور ورزشکاران  شهرستانهای کاشمر- خلیل آباد- بردسکن- و فیض اباد مطرح شد به شهرداری کاشمر اجازه داده می شود در این خصوص  مبلغ  000.000.5 ریال از محل اعتبارات ماده 16 بودجه شهرداری مساعدت نماید

  7

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 4 ماه پیش