صورت جلسه چهلم شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  بسمه تعالی

  شماره جلسه :چهلمین    تاریخ97.3.8                      ساعت شروع:  17                      خاتمه 20

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شه

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

  ردیف

   

   

   ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   زینت   بخش جلسه شد. در ادامه آقای مهندس خباززاده  رئیس محترم شورای شهرضمن عرض خیر مقدم به اعضاء ولادت امام حسن مجتبی  را تبریک گفتند  همچنین رحلت  حضرت امام خمینی(ره)  رهبر کبیر انقلاب اسلامی  وبنیانگذار جمهوری  اسلامی  ایران  و شهادت مولی متقیان حضرت علی(ع) را تسلیت گفتند.

   

   

   

   

  مصوبات

   

   

   

   

  1

   

  پیشنهاد شهرداری محترم کاشمر منضم به  یک برگ صلح نامه شهرداری و اقای برات ا..حسن زاده  به وکالت اقای محمد ابراهیمی  مبنی بر پرداخت بدهی  ملک                                                در بلوار منتظری جنوبی  قسمتی از کارخانه پنبه قدیم  که برابرآخرین مصوبه شورای  سهم    موکل مبلغ 000.000.000.10 ریال تعیین  شده است مطرح شد وبه شرح صلح نامه مورد موافقت قرار گرفت

  مال الصلح : مبلغ مال الصلح  ، مبلغ یک میلیارد تومان معادل ده میلیارد ریال میباشد

  موضوع صلح : با توجه به توافق نامه تنظیمی فی مابین اقای برات ا.. حسن زاده و شهرداری کاشمر  مبنی برواگذاری 5700 متر مربع زمین واقع در ضلع شمال شرق پلاک موصوف به جهت تأمین پارکینگ واحد تجاری وسپس  ارسال پرونده ملک به کمیسیون ماده 5  شواریعالی شهرسازی  ومعماری استان بابت تغییر کاربری ملک از گردشگری –انباری به تجاری   وعدم تحقق  آن از سوی  اقای برات ا... حسن زاده  وپس از طی مراحل متعدد مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر در خصوص  پرداخت مبلغ   ده میلیارد ریال به شهرداری  کاشمر بابت    بدهی پیشین ملک که شامل  سه واحد تجاری  1. عوراض پذیره 2. عوراض تغییر کاربری  3. عوارض تأمین پارکینگ سه واحد تجاری ،آقای  محمد ابراهیمی به وکالت از مصالح مکلف    است نسبت به پرداخت  مبلغ ده میلیارد ریال به حساب شهرداری کاشمراقدام نماید  و پس از  آن کلیه دعاوی و پرونده های مطرح شده از سوی اقای برا ت... حسن زاده در تمامی محاکم    قضایی اداری  و دیوان عدالت اداری  بر علیه شهرداری کاشمر  از تاریخ  تنظیم صلح نامه                                                     و پس از امضاء کان لم یکن  شده وفاقد هرگونه اثر قانونی  میباشد وقابلیت طرح مجدد در محاکم اداری   یا قضایی را ندارد

  شایان ذکراست مبلغ مال الصلح صرفا    درخصوص موارد ذکر شده در صلح نامه بوده و هرگونه  عوارض  یا بهای خدمات و      همچنین با توجه   به طرح پرونده در کمیسیون  ماده 100 جرائم متعلقه  وماده 101 اصلاحی قانونی  شهرداریها که مشمول  ملک گردد میبایست                            توسط مالک ( وکلی قانونی) پس از محاسبه    بطور جداگانه پرداخت شود واز شمول این صلح نامه  خارج میباشد

   

   

  2

   

  پیشنهاد شهرداری محترم کاشمرو نامه معاونت محترم برنامه ریزی                                               و امور عمرانی  فرمانداری محترم شهرستان کاشمر منضم به نامه شماره معاون محترم هماهنگی وامور عمرانی  استانداری خراسان رضوی  مبنی بر لزوم پیگیری جذب                                              اعتبارات نقدی و اسناد خزانه اسلامی                                                 و اینکه شهرداری در نظر دارد از طریق مناقصه محدود با شرکتهای گریددار ودارای صلاحیت بر                                    اساس فهرست بهاء برای دو پروژه                                                 به شرح ذیل اقدام نمایدمطرح شد ومورد موافقت قرارگرفت

  عنوان پروژه

  مبلغ به میلیون ریال

  شرح پروژه

  جداسازی اب شرب از فضای سبز

  000.3

  اجرای خط انتقال جداسازی اب شرب از ابیاری فضای سبزبلوارسیدمرتضی وبلوار شهید صادقی واجرای مخزن 1000متر مکعبی

  ایجاد زیرساختهای گردشگری بلوار سیدمرتضی

  4124

  عملیات تامین روشنایی بلوار سیدمرتضی در دو ردیف در طول بلوار

   

   

   

   

   

   

  پیشنهاد شهرداری محترم کاشمرمبنی بر تحقق                                       مصوبات ستاد بازآفرینی  شهری کاشمر و تسریع در جذب اعتبارات  مربوط به  مبلغ ده میلیون  ریال اعتبار از محل اسناد خزانه  برای شروع تملک اراضی محدوده خندق و 5/3 میلیارد  ریال اعتبار برای تملک  خانه آیت ا... شهید مدرس  در بافت فرسوده مطرح شد و مورد موافقت قرارگرفت

   

   

   

   

  نامه      سرپرست محترم فرمانداری کاشمر  منضم به یک نسخه صورتجلسه  کمیته انطباق مصوبات  شورای  اسلامی                    شهر کاشمر دررابطه  با بندیک از  سی وهفتمین  صورتجلسه  شورای اسلامی مطرح شد دراین راستا نامه شماره مدیرکل محترم دفتر امور شهری وشوراهای استانداری خراسان رضوی به شرح دیل مطرح شد 

  « موضوع تعیین ناظر مالی توسط شورای اسلامی شهر  حدود تکالیف و وظایف شورای اسلامی در ماده 80 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران بااعمال آخرین تغییرات واصلاحات  در خصوص نحوه نظارت بر شهرداری احصاء شده است . لذا با تاکید بر بند 8 و 3 ماده مذکور  وبا انتخاب حسابرس رسمی اعمال نظارت گردد.

   همچنین مقرر شد شورای شهر وفق ضوابط ومقررات  نسبت به تعیین حسابرس رسمی اقدام نماید

   

   

  3

   

  نامه معاونت محترم برنامه ریزی و امورعمرانی                         فرمانداری محترم  کاشمر  منضم به یک نسخه صورتجلسه  کمیته انطباق مصوبات  شورای  اسلامی                                        شهر کاشمر دررابطه  با بند های  چهار-پنج –شش- هشت – نه و ده از   سی وپنجمین  صورتجلسه  شورای اسلامی   مطرح شد

  الف- در خصوص بندچهار(صلح نامه شهرداری و آقای             علی شیر)مقرر شد فعلا مسکوت بماند

  ب- در رابطه با بند پنج: شهرداری زمین را با سند ششدانگ به مزایده گذاشته که نامبرده بابت طلب  خود از شهرداری با همان شرایط و امتیازات مزایده ملک را خریداری نموده است لذا شورا بر اجرایی شدن مصوبه اصرار دارد

  ج- در رابطه با بند شش( مساعدت شهرداری در همایش پیاده روی ): شورای شهر بر اجرایی شدن                             مصوبه اصرار دارد

  ح- در رابطه با بند هشت( برگزار جشن مبعث): شهرداری محترم  تا  اعلام نظر دفتر محترم امور شهری وشوراهای استانداری خراسان رضوی  از اجریی نمودن مصوبه خودداری نماید.

  خ- در رابطه با بند نه ( در خصوص عرصه                                  تجاری مجتمع جوادیه )) مصوبه مذکورفعلا قابلیت                اجرایی  ندارد

  د- در رابطه با بند ده ( مساعدت مبلغ 000.000.5 ریال  به برگزاری جشن انجمن قاریان قرآن) مصوبه دارای هفت رأی موافق بوده وشورای شهر بر اجرایی شده مصوبه اصرار دارد

   

   

  4

   

  نامه معاونت محترم برنامه ریزی و امور                                        عمرانی فرمانداری محترم  کاشمر  منضم                                      به یک نسخه صورتجلسه  کمیته انطباق مصوبات  شورای  اسلامی شهر کاشمر دررابطه  با بند های                                      چهار-پنج – از سی وششمین  صورتجلسه  شورای اسلامی   مطرح شد

  الف= در رابطه با بند  سه مصوبات ( موضوع بند دو از سی وچهارمین صورتجلسه شورای شهر)  در صورتیکه شهرداری پیشنهاد خود را به شورای شهرارائه ومصوبه شورا سیرمراحل قانونی خود را  بگذراند قابلیت اجرایی خواهدداشت

  ب- در رابطه با بندچهار(نرخ کرایه حمل ونقل  درون شهری) با توجه به اشاره فرمانداری محترم به ملاک عمل قراردادن مدیرکل محترم دفتر امور شهری وشوراهای استاندرای خراسان رضوی و ابنکه در نامه مذکور                                           قید شده افزایش نرخ کرایه حمل و نقل                                     درون شهری  باید تابع نرخ تورم سالیانه باشد لذا مقررگردید نرخ مذکور با 10% افزایش نسبت به سال 1396 اصلاح  شود

  ج- در رابطه با بند پنج ( مصوبات کمیسیون                             فرهنگی با محوریت نامگذاری ) مقرر شد                                وفق دستورالعمل شورا نظارت بر نامگذاری معابر عمل گردد

   

   

  5

   

  نامه معاونت محترم برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری محترم  کاشمر در خصوص بند دو از                                              سی وسومین  صورتجلسه  شورای  اسلامی    شهر کاشمر ( بند 12 از بیست ونهمین صورتجلسه شورا)                                نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری وشوراهای استاندرای خراسان رضوی به شرح ذیل مطرح شد

  در خصوص بند 12 مصوبه شورای اسلامی شهرکاشمر با توجه باینکه بهای خدماتی که توسط شهرداری انجام میگیرد بایستی به تصویب                                 شورای شهر برسد لذا خدمات قید شده در مصوبات میبایست تعریف شود که شهرداری چه                                      خدماتی را ارایه خواهد داد                                                            ( چگونگی ونحوه اجرای آماده سازی ) بطوریکه بهای خدمات ارایه شده متناسب با خدمات محاسبه                          وتعیین شود وافزایش بهای خدمات چنانچه                            متناسب با افزایش هزینه خدمات یا افزایش سطح خدمات باشد مانع قانونی ندارد

  شهرداری محترم گزارش اقدامات بعمل امده را به شورای شهرگزارش نماید

   

   

  6

   

  رونوشت نامه معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه دارای معین استان  منضم به گزارش  حسابرسی  اعتبارات                                       تملک داراییهای سرمایه ای سال 95  شهرداری کاشمر  که براساس تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور توسط حسابرسان اداره نظارت مالی  اداره کل                           اموراقتصادی ودارایی خراسان رضوی انجام شده مطرح شد مقرر گردید به نحو مقتضی مقتضی از                               زحمات اقای رسول مهدوی اولیایی بعنوان ذیحساب  شهرداری کاشمر تقدیر بعمل ایدهمچنین مقرر شد با توجه به اعتبارات تملک ودارایی وسرمایه ای سال 96                    شهرداری از محل اسناد خزانه ، خرید لوازم روشنایی  ، قیر، سیمان، سنگ  میل گرد  از سازمان همیاری شهرداریها                تهیه گردد

   

   

  7

   

  نامه مسئول محترم مرکز فرهنگی وهنری  کاشمر در خصوص تقاضای                          مساعدت در برگزاری مراسم ویژه افطاری  برای کودکان  بی سرپرست و بد سرپرست مطرح شد                                     با تقاضای مذکور مخالفت گردید

  9

   

  8

   

  نامه فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشمر  در رابطه با  اجرای موارد ذیل که  با حضوراعضای محترم شورای شهر شهردار محترم کاشمر  برگزار شده مطرح شد وبه شرح ذیل موافقت گردید

  أ‌.    مقرر شد نقشه کارشناسی وکلی اردوگاه از طرف شهرداری محترم تهیه شود

  ب‌.  مقرر شد وسایل پارک شامل  یکعدد تاپ  کامل و وسایل دیگر که در پارک موتوری قابل استفاده است تحویل اردوگاه گردد

  ت‌.  مقرر شد شهردرای نسبت به تحویل چند عدد سطل زباله برای اردوگاه اقدام نماید

  ث‌.  پمقرر شد پایه های چراغ پارکی که درپارک موتوری موجود است بعد از تعمیر و قابل استفاده شدن تحویل اردوگاه گردد

  ج‌.   مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه بتن کف ومصالح لازم جهت بنایی وساخت سالن اجتماعات اردوگاه اقدام نماید

  ح‌.   مقرر شد مساعدتهای لازم جهت تابلوهای داخل اردوگاه بعمل اید

   

   

  9

   

  نامه فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشمر  در رابطه با                                      تقاضای مساعدت  در برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان  مطرح شد به شهرداری کاشمر اجاره داده می شود در این خصوص مبلغ  000.000.15 ریال هزینه نماید ( در صورت نیاز شهرداری پیشنهاد خود را به شورای شهرارسال نماید)

   

   

  10

   

  نامه فرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج امام علی (ع)کاشمر  در رابطه با تقاضای مساعدت در هزینه های اردوی  جوانان فعال  در پایگاه مذکور مطرح شد به شهرداری کاشمر اجاره داده می شود در این خصوص مبلغ  000/000/5 ریال هزینه نماید ( در صورت نیاز شهرداری پیشنهاد خود را به شورای شهر             ارسال نماید)

   

   

  11

   

  نامهرئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشمر  در رابطه اطعام نیازمندان وایتام  تحت پوشش کمیته امداد مطرح شد به شهرداری کاشمر اجاره داده می شود در این خصوص مبلغ  000.000.10 ریال هزینه نماید ( در صورت نیاز شهرداری پیشنهاد خود را به شورای شهرارسال نماید)

   

   

  12

   

  با توجه به طرح سوالاتی از سوی احدی از اعضای محترم شورای شهر از  شهردار محترم ، و اعلام آمادگی شهردار جهت پاسخگویی به سوالات که موضوع طی نامه شماره  به شورای شهرواصل شده بود از طرفی بعلت ضیق وقت درجلسه مذکور جهت پاسخگویی به سوالات ، لذا مقرر شد جلسه ای بهمین منظور بصورت فوق العاده در روز چهارشنبه مورخ 9.3.97 ساعت 17 در محل شورای شهربرگزارگردد

   

   

  13

   

  نامه شهرداری محترم در خصوص پروژه های مشترک شهرداری کاشمر  با اداره کل راه وشهرسازی  درخصوص تخصیص قیر مورد نیاز  به میزان 5 هزار تن از طریق                  1. تحویل سهمیه قیر تخصیصی به شرکت کیمیا سروش پاسارگاد  وخرید آسفالت  از شرکت 2.  اجاره کارخانه اسفالت از بخش خصوصی ومشارکت با ایشان  درتولید آسفالت همچنین پیشنهاد شهرداری محترم کاشمر  درخصوص احداث بنای  ملک متعلق  به شهرداری  واقع در خیابان  امام خمینی  (ره) ابتدای معبر امام 1.11 که در حل حاضر بصورت زمین میباشدو شهرداری قصد دارد از طریق بخش خصوصی  برابر قوانین ومقررات  نسبت به احداث بنای  ملک اقدام نمایدمطرح شد مقررگردید موضوعات مذکور به کمیسیونهای تخصصی شورای شهر ارجاع تا پس از طرح وبررسی در کمیسیونها ،  نتیجه مجددا  در جلسه شورای شهر جهت تصمیم گیری مطرح شود   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 4 ماه پیش