صورت جلسه شصتم شورای اسلامی شهرکاشمر
 • شماره جلسه :شصتمین   تاریخ97.8.1                      ساعت شروع:  17                      خاتمه 20

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. در ادامه آقای اعمی  رئیس محترم شورای شهر به اعضای شورای شهر  و خبرنگارارن حاضر در جلسه خیر مقدم گفتند.درادامه ایشان هفته سلامت وهفته تربیت بدنی را گرامیداشتند

   

   

   

  ردیف

   

   

   

   

   

   

  1

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در رابطه با اجرای طرح                               توسعه زیارتگاه شهید مدرس (ره)  وباینکه مقرر است طبق طرح توسعه در ضلع جنوب زیارتگاه  ضلع غرب پارک شهردرای ، نسبت به احداث مجتمع آموزشی امام رضا  (ع)   و صدورآن در سه سطح و اینکه هر یک از طرفین تفاهم نامه طرح توسعه ابلاغی مقام محترم  ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به همراهی کامل با این طرح اقدام نماید  و شهرداری نسبت به تحویل زمین  ( تحت تصرف یا مالکیت مشاعی یا استیجاری اوقاف ) موجود طبق جانمایی کاربری  تعریف شده     با رعایت  معبر 20 متری حدفاصل پارک ارامگاه                            اقدام و پروانه مربوطه را صادر ، تسلیم وبعنوان سهم آورده شهرداری در طرح توسعه لحاظ نمایدمطرح شد                                  با پیشنهاد مذکور به شرح نامه مذکور مورد موافقت قرارگرفت

   

   

   

   

  2

  صورتجلسات کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی شهر کاشمر به شرح  ذیل مطرح شد ومورد موافقت قرارگرفت

  1.   پیشنهاد شهرداری کاشمر کاشمرمنضم به پیش نویس استعلام و توجیهات واحد کارپردازی مبنی بر تامین یک دستگاه تریلی کشنده  برای حمل مصالح  ، یک دستگاه بیل مکانیکی  زنجیری جهت عملیات خاکبرداری و یکدستگاه تراکتور با غلطک کششی د رمحور شادمهر  مطرح شد در صورتیکه توسط شهرداری انجام شود وفق ضوابط مقررات عمل گردد

  2.   پیشنهاد شهرداری کاشمردر خصوص ادامه عملیات احداث کانال   بلوار جهوری اسلامی با مقطع 4 متر مربع از میدان غدیر تا میدان شهدا بصورت دستمزدی  بنحوی که مصالح توسط شهرداری  تامین شود مطرح شدمقررشد طرح مربوطه  به شورای شهرارسال شود

  3.   پیشنهاد شهرداری کاشمر در پاسخ به ردیف یک  بند دو صورتجلسه چهل ونهمین  و خلاصه گزارش هزینه ها ودلایل  توجیهی واگذاری  تاسیسات سنگ شکن  و بیچینگ  شهرداری  به بخش خصوصی مطرح شد مقرر شد شهرداری راسا اقدام نماید

  4.   نامه شماره  مدیرکل محترم دفتر امور شهری وشوراهای استانداری خراسان رضوی منضم به تصویر نامه  قائم مقام محترم وزیر کشوردر خصوص  اظهار نظر پیرامون وضعیت ذیحساب شهرداری ( اقای معصومی ) مطرح شد  با توجه به مکاتبه شورای شهر با شهرداری مبنی بر  معرفی و پیشنهاد ذیحساب  شهرداری واینکه تاکنون هیچ پیشنهادی از شهرداری به شورای شهرواصل نشده است  ،لذا بعد از تبادل نظر دراین خصوص  نهایتا با ادامه کار ذیحساب شهرداری                         ( اقای معصومی)  موافقت نشد.

  5.   شهرداری کاشمر در پاسخ به بند ده از پنجاه ویکیمن صورتجلسه  شورای شهر درخصوص محاسبات  مربوط به  احداث ساختمان مسکونی وتجاری در امام 11مطرح شدمقرر شد شهرداری پیشنهادات تامین مالی خود  را به شورا اعلام تا شهرداری رأسا اقدام نماید

  6.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به جدول میزان بهای خدمات  غرفه های  واقع در امام یک ( بازار عجمی ) مطرح شد مقرر شد آقای عجمی ابتدا امکانات  محل را آماده نماید تا بعد از بازدید از محل و مشخص شد میزان هزینه کرد ، نسبت به افزایش نرخ غرفه های اتخاذ تصمیم شود

  7.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به توافقنامه فی   مابین شهرداری و خانم مریم محمدیان درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101  اصلاحی  قانون جهت افراز  واقع در خیابان 14معصوم  به مساحت  4.16متر مربع و  از قرار هر متر مربع  به  مبلغ  000.000.2ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت  تبصره 3  ماده 101  وبند                      هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  8.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به توافقنامه فی   مابین شهرداری و آقای محمدنادرنژاد درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101  اصلاحی  قانون جهت افراز  از واقع در بلوار مبتکران  به مساحت  125متر مربع و  از قرار هر متر مربع                                                          به  مبلغ  000.200.1ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت  تبصره 3  ماده 101  وبند   هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  9.   پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به توافقنامه فی   مابین شهرداری و آقای محمد اسماعیلی درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101  اصلاحی  قانون جهت افراز  واقع در خیابان ظهوری ترشیزی 10  به مساحت  75.78متر مربع و  از قرار هر متر مربع  به  مبلغ  000.000.3ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت  تبصره 3  ماده 101  وبند  هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  10. پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به توافقنامه فی   مابین شهرداری و آقای علی اکبر غضنفری درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101  اصلاحی  قانون واقع در معلم یک  به مساحت  924.45متر مربع و  از قرار هر متر مربع                                                                    به  مبلغ  000.000.3ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت  تبصره 3  ماده 101  وبند  هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  11. پیشنهاد ششهرداری کاشمر منضم به توافقنامه فی   مابین شهرداری وخانم وجیه صادقی درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101  اصلاحی  قانون جهت افراز  از پلاک ثبتی 3/3248  اصلی واقع در بهبودی 1.8  به مساحت  444/12متر مربع و  از قرار هر متر مربع                                                                    به  مبلغ  000.200.2ریال  مطرح شد. با پیشنهاد مذکور  با رعایت  تبصره 3  ماده 101  وبند  هفده از  شصت وچهارمین صورتجلسه شورای شهر موافقت گردید

  12. پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به درخواست کارپردازی مبنی بر فروش ضایعات اهن موجود درانبار شهرداری از طریق مزایده مطرح شد مقرر گردید شهرداری د راین  خصوص وفق ضوابط ومقررات عمل نماید(هنگام رأی گیری احدی ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

  13. پیشنهاد شهرداری کاشمردرخصوص تمدید اعمال تخفیف 27 درصدی  مصوبه اخیرشورای شهر با توجه به مراجعات شهروندان و اینکه  بعداز تایید وابلاغ مصوبه شورای شهر به شهرداری عملا در تاریخ 17.7.97  تخفیفات اعمال شده و شهرداری  تقاضای یک ماهه کامل تخفیف رادارد مطرح شد ومورد مخالفت قرارگرفت (هنگام رأی گیری احدی ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  3

  نامه اقای سید حسین باهوش احدی ازمستاجرین ضلع غربی سیدمرتضی (ع) در رابطه با تقاضای واگذاری یک باب از مغازه های احداثی بایشان مطرح شد چنانچه مشارالیه در مزایده مربوط به واگذاری مغازه هاشرکت نمودند و حاضرباشند با مبلغی که نفر اول   برنده مزایده  تعیین نموده قراردادمنعقد نمایند مقرر شد شهردرای نسبت  واگذاری یک باب مغازه بایشان اقدام نماید(هنگام رأی گیری احدی ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)  

   

   

   

  4

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص درخواست شرکت تعاونی مسکن بسیجیان مبنی برتسویه حساب بدهی  ملک واقع در خیابان 15 خرداد  7  و اینکه شرکت یک فقره چک به مبلغ  870.160.295.2 ریال  به تاریخ 20.12.93 به شهرداری سپرده و درمورخ 28.12.93 برگشت خورده و از این چک مبلغ 000.000.339 ریال  نقدا پرداخت شده و د رحال حاضر شرکت درخواست پرداخت اصل مانده بدهی رادارند که باکسر پرداختی قبلی اصل مانده  بدهی مبلغ  870.160.956.1 ریال میباشد مطرح شد شورای شهر  با عدم دریافت خسارت تاخیر  موافقت نمود. (هنگام رأی گیری احدی ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  5

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به درخواست  اقای علی نژاد و حسینی مستاجرین پارکینگ شماره 1و2و3  مبنی بر تقاضای تمدیدقرارداد به مدت یکسال مطرح شد با تمدید قرارداد برای مدت  یکسال از طریق ترک تشریفات مزایده موافقت شد (هنگام رأی گیری احدی ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  6

  تفاضای  آقای علی اکبرحسن پناه در رابطه با تقاضای تعیین تکلیف  صورتجلسه مورخ 9.11.96 مطرح شد نظر باینکه  صورتجلسه مورخ 9.11.96  به شورای شهر واصل نشده است لذا از نظر شورای شهر وجاهت قانونی ندارد(هنگام رأی گیری دو نفر ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  7

  تقاضای آقای محمدعلی روحبخش کیانی در رابطه با تقاضای  تمدید یکساله  محل گل فروشی واقع در خیابان امام  مطرح شد مصوبه قبلی شورای شهر موضوع بند هشت از پنجاه ونهمین صورتجلسه شورا بعه قوت خود باقیست (هنگام رأی گیری دونفر ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  8

  نامه فرمانده محترم گردان امام حسین (ع) شهرستان کاشمر در رابطه با تقاضای اختصاص 300 پاکت سیمان  جهت تکمیل مواضع امن ورزم احداث شده در محل پادگان  قدس مطرح شد با نظر موافق اعضای محترم شورا مقررشد شهرداری پیشنهاد مساعد خودرا به شورای شهرارسال نماید (هنگام رأی گیری دونفر ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  9

  نامه  کانون آگهی  وتبلیغات تاک در رابطه با واگذاری  تلویزیون شهری میدان شهید غلامی  به کانون و تهاتردرامد  تبلیغات  بدهی ایشان  با اجاره به مبلغ ماهیانه 000.500.3 ریال و پرداخت 50% جهت کسر بدهی ایشان مطرح شد با نظرموافق اعضای محترم شورا مقرر شد  شهرداری  پیشنهاد مساعد خود را به شورا ارسال نماید (هنگام رأی گیری دونفر ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  10

  نامه مالکین  وساکنین بلوار سیدمرتضی (ع) انتهای خیابان شهریور  و خیابان مردادمطرح شدمقرر شدبا توجه به نظریه کارشناسان شهرداری درنامه مذکور ،  تصویر نامه به شهرداری ارسال شود (هنگام رأی گیری دونفر ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند )

   

   

   

  11

  نامه فرمانداری محترم شهرستان کاشمر منضم به                                        یک نسخه  صورتجلسه کمیته انطباق مصوبات  شورای  اسلامی  شهرکاشمر دررابطه با  بند چهار از پنجاه وهفتمین  صورتجلسه شورای اسلامی ( انتخاب ناظر مالی) مطرح شد .  مقرر شد در این خصوص استعلامهای لازم بعمل آید( هنگام رأی گیری دونفر ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  12

  پیرو هماهنگیهای بعمل امده اقای خدامی مسؤول فرهنگسرای دفاع مقدس در کاشمر و اقای طارم در جلسه شورا حضور یافتند ابتدا حاج اقای خدامی  با اشاره به‌ ارائه  چندین مورد تقاضا به‌شورای شهر کاشمر در سال گذشته موارد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، ولی هنوز مصوبه شورا را اخذ ننموده است .ایشان بابیان اینکه: یکی از این درخواست‌ها، کمک 2 میلیون تومانی برای خرید کتاب‌های دفاع مقدس بود که بر اساس قولی که داده شد این امر انجام شد، اما مبلغی پرداخت نشده است . ایشان با تأکید بر اینکه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه احساس دین می‌کنیم و آن را یک تکلیف و وظیفه می‌دانیم؛ خاطرنشان کردند فرهنگسرای دفاع مقدس برای  فعالیت بیشتر و مستمر راه‌اندازی کردیم و در این زمینه وعده داده شد که از محل5% درصد کتابخانه‌های بخشی از هزینه‌های این مجموعه تأمین شود، اما باگذشت یک سال ریالی از هزینه‌هایی که انجام‌ شده، پرداخت‌ نشده است. مسؤول دفتر حفظ ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به‌اینکه فرهنگسرا در یک ساختمان قدیمی فعالیت می‌کند و بنای مجموعه نیازمند مرمت و بهسازی است؛ یادآور شدند: در مدت 2 سال فعالیت این مجموعه اقدامات و کارهای خوبی درزمینهٔ تربیت راوی و چاپ کتب مختلف انجام‌ شده است. ایشان عنوان کردند با کمک نویسندگان کتاب‌های خوبی درزمینهٔ فرهنگ ایثار و شهادت بدون کمک‌های دولتی منتشر و تعداد دیگر نیز در دست چاپ قرار دارد اظهار داشتند در قبال فرهنگ دفاع مقدس احساس مسؤولیت می‌کنیم و معتقدیم    که در این راستا هر چه هزینه کنیم کم است،  بنابراین انتظار داریم در برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی و اهدای جوایز از این آثار استفاده کنند. نهایتا بعد از  بحث وبررسی و تبادل نظر در                                  این خصوص مقررشد شهرداری پیشنهاد مساعدت خودرا  به شورای شهرارسال نماید(در هنگام رأی گیری دونفر ازاعضای شورا                                                    در جلسه حضور نداشتند)

   

   

   

  13

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به درخواست ریاست                           محترم هیات ورزشی جانبازان  در رابطه با تقاضای مساعدت در پرداخت هزینه  دو نفر از معلولین  شهرستان که عازم مسابقات کشوری در اراک هستند                                  مطرح شد.

   به شهرداری کاشمر اجازه داده می شود دراین خصوص مبلغ 000.000.5 ریال ( پانصد هزار تومان ) از محل ماده 16 مساعدت نماید(هنگام رأی گیری احدی ازاعضای محترم در جلسه حضور نداشتند

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 7 ماه پیش