صورت جلسه شصت وسوم شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  بسمه تعالی

   

  شماره جلسه :شصت وسومین   تاریخ297.8.29                      ساعت شروع:  18                      خاتمه 21

   

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

  ردیف

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. در ادامه آقای اعمی  رئیس محترم شورای شهر به اعضای شورای شهر  و خبرنگاران خیر مقدم گفتند..

  درادامه حاج آقای خزاعی عضو محترم شورای شهر  در نطق پیش از دستور به مواردی منجمله : شهرداری مجری سیاست‌گذاری‌های اعضای شورای شهر است، جایگاه اعضای شورا ، به تعویق افتادن حق الجلسات اعضای شورا کنار گذاشتن اختلاف‌نظرهایی که از نوع سلیقه سیاسی است. اعتراض به حذف نام شورا از زیرنویس تبلیغات شهرداری ، ارائه طرح وپیشنهاد واجرایی کردن ان در چارچوب قانون ، اخذ مصوبه برای اجرای برنامه فرهنگی توسط شهرداری و ..... بیان کردند ( متن سخنان ایشان در آرشیو شورای شهرموجودمیباشد) .

  درادامه آقای دکتر صادقی عضو محترم شورای شهر به مواردی منجمله : مؤکول شدند نطقهای اعضای محترم شورا به بعد از طرح و بررسی نامه ها،  ورود دستگاههای نظارتی به شورا جهت تعیین تکلیف وضعیت فعلی شورای شهر ، دعوت از شهردار در جلسات اتی شورای شهر ، و .....مطرح نمودند( ( متن سخنان ایشان در آرشیو شورای شهرموجودمیباشد)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نامه معاونت محترم برنامه ریزی وامور      عمرانی فرمانداری محترم  شهرستان کاشمر    منضم به یک نسخه صورتجلسه  کمیته     انطباق مصوبات  شورای  اسلامی  شهر کاشمر                    دررابطه  با بند هایی  از شصتمین  صورتجلسه  شورای اسلامی  مطرح شد

  1.    درخصوص ردیف یک بند دو  از شصتمین صورتجلسه ( پیش نویس استعلام و                                    توجیهات واحد کارپردازی مبنی بر تامین یک دستگاه تریلی و غیره درمحور شادمهر)مطرح    شد با رعایت ماده 73  قانون شهرداریها    همچنین در چهارچوب تفاهم نامه  سه جانبه منعقده اقدام شود

  2.   درخصوص ردیف سه بند دو  از شصتمین صورتجلسه (دلایل  توجیهی واگذاری  تاسیسات سنگ شکن  و بیچینگ  شهرداری  به بخش خصوصی) مقرر شد شهرداری صرفه وصلاح  و قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نماید.

  3.   درخصوص ردیف چهار بند دو   از شصتمین صورتجلسه(پیرامون وضعیت ذیحساب شهرداری ( اقای معصومی )مقرر شد شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی  ذیحساب خود به شورای اقدام نماید.

  4.   درخصوص ردیف دوازده بند دو  از شصتمین صورتجلسه (فروش ضایعات اهن                                      موجود درانبار شهرداری از طریق مزایده) در صورتی که اهن الات موصوف جزء اموال توقیفی میباشد رعایت قوانین و مقررات مربوطه همچنین      اخذ مجوزات لازم در خصوص  اموالی توقیفی ملاک عمل قرارگیرد

  5.   درخصوص بند سه  از شصتمین صورتجلسه(واگذاری یک باب از مغازه های احداثی ضلع غربی سیدمرتضی (ع)  به آقای سید حسین باهوش ) مطرح شدبا توجه به مکاتبه شهرداری  مبنی بر واگداری  واحد شماره یک واقع در ضلع غرب امامزاده سیدمرتضی(ع) به احدی ازشهروندان که درمزایده محل مذکورشرکت کردند وبرنده مزایده شدند لذامقرر شد چنانچه شهرداری واحد باقیمانده ای دارد که بتواند  به اقای باهوش واگذار نماید  با توجه باینکه نامبرده قبلا د رمحل مذکور فعالیت کسبی داشته مقرر شدبارعایت ماده 13 ایین نامه مالی و شرکت در مزایده یک واحد از  مغازه ها بایشان واگذار گردد

  6.   درخصوص بند پنج  از شصتمین صورتجلسه (تمدید قرارداد پارکینگ شماره 1و2و3 ) مطرح شد.                      اجاره بهای پارکینگ شماره  یک ماهیانه مبلغ 000.000.35 ریال و اجاره بهای پارکینگ شماره دو ماهیانه مبلغ 000.000.16 ریال اجاره بهای پارکینگ شماره 3  ماهیانه مبلغ 000.000.13 ریال میباشد

  7.    درخصوص بند شش  از شصتمین صورتجلسه (تقاضای آقای علی اکبرحسن پناه در رابطه با تقاضای تعیین تکلیف  صورتجلسه مورخ 9.11.96) مطرح شد. مشارالیه ( اقای حسن پناه)  طی ارسال نامه ای به شورای شهر قرارداد منعقده  مورخ 9.11.96 را قبول نداشته  و تقاضای ابطال قرارداد رادارند.لذا باتوجه  باینکه قرارداد  اولیه در شورای شهر  مصوب نشده واقای حسن پناه نیز این قرارداد را قبول ندارند وتقاضای ابطال توافق رادارند بنابراین مقرر شد شهرداری  اقدام قانونی جهت تعیین تکلیف  نهایی 133 را بعمل آورد

  8.   درخصوص بند یازده از شصتمین صورتجلسه ( انتخاب ناظر مالی) شورای شهربر مصوبه قبلی خود اصرار دارد

  9.      درخصوص بند دوازده از شصتمین صورتجلسه  ( هزینه کرد سهم نیم درصد کتابخانه ها )مقررشد با پیشنهاد                           شهرداری پس از   استعلام از دستگاه متولی نهاد کتابخانه های عمومی  انجام شود)

  1

   

   

   

  نامه فرماندهی محترم انتظامی  شهرستان کاشمر ( معاونت وظیفه عمومی)  درخصوص  معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهرکاشمر    جهت شرکت   د رجلسات هیئت بدوی     وتجدید نظر مطرح شد. آقای احمد غرنوی    بعنوان نماینده شورای شهرجهت شرکت    در جلسات هیئت بدوی وآقای علی اسماعیل پور بعنوان نماینده شورای شهر جهت شرکت در جلسات  هیئت تجدیدنظر  تعیین شدند.

   

  2

   

   

   

  پیشنهاد شهرداری کاشمردر پاسخ به نامه شماره 690 مورخ 3.8.97 شورای اسلامی شهرکشمر  درخصوص  طرح  جامع وتفصیلی شهرکاشمر  مطرح شد                                     بمنظوراطلاع اعضای محترم شورا  از وضعیت  طرحهای مذکور مقررشد در یکی ازجلسات شورای شهر                          از شهردار ، مشاورطرح وکارشناسان مربوطه شهرداری دعوت بعمل اید.

   

  3

   

   

   

  دراین راستا پس از طرح نامه مذکوربا توجه به ترک جلسه  توسط آقایان محمد صادقی وآقای محمد خباززاده جلسه از رسمیت خارج شد                  ومقرر شد مواردی که مقررشده برابردستور کار جلسه در جلسه روز جاری مطرح شود  با توجه به از حد نصاب خارج شدن جلسه موضوعات  قید شده در دستور کار جلسه ، در هفته آتی  مورخ 6.9.97 مطرح واتخاذ تصمیم خواهد شد

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 7 ماه پیش