آقای دکترحسن اعمی
  • سمت : خزانه دار شورای اسلامی شهر کاشمر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه استان خراسان رضوی و شهر کاشمر، عمران و خدمات شهر

     

    منتشرشده در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 | 2 ماه پیش