آقای دکتر محمد صادقی
  • سمت : نایب رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر

     

    منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 | 4 ماه پیش