آقای دکتر محمد صادقی
  • سمت : نایب رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر

     

    منتشرشده در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 | 4 ماه پیش